DANH SÁCH  LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP ĐỢT  2 NĂM 2008

KÝ HIỆU: LKX08.02

            Sỹ số: 92 sinh viên   

            Lớp trưởng: Trần Thị Hà, sinh   12/8/1982   tại  Lý Nhân- Hà Nam

TT

Họ và

tên

Năm sinh

Nơi sinh

Ghi chú

1

Nguyễn Thị Ngọc

Anh

4/3/1988

Chương Mỹ- Hà Tây

 

2

Nguyễn Thị Kim

Anh

2/1/1988

Hà Nội

 

3

Nguyễn Thị

Bính

25/11/1986

Giao Thuỷ- Nam Định

 

4

Giang Thị

Cương

23/7/1988

Cẩm Khê - Phú Thọ

 

5

Hoàng Thị

Châm

9/5/1988

Gia Viễn - Ninh Bình

 

6

Phạm Thị

Dương

8/1/1987

Xuân Trường -Nam Định

 

7

Nguyễn Thị

Duyên

18/2/1988

Hà Nội

 

8

Trịnh Thị

Đông

12/6/1988

Thường Tín- Hà Nội

 

9

Nguyễn Thị

Điệp

12/2/1988

Thanh oai - Hà Tây

 

10

Dương Thị

Gấm

9/7/1987

Trực Ninh- Nam Định

 

11

Bùi Thị Hằng

Giao

11/3/1981

Đống Đa Hà Nội

 

12

Chu Thị Thuý

Hằng

18/11/1986

Nghệ An

 

13

Đào Thị

Hằng

17/11/1987

Thái Thuỵ- Thái Bình

 

14

Vũ Thuỳ

Hương

1/8/1988

Vũ Thư- Thái Bình

 

15

Phạm Thị

Hương

15/4/1988

Quỳnh Phụ- Thái Bình

 

16

Nguyễn Thị Thu

Hương

27/7/1988

Thạch Thất - Hà Tây

 

17

Nguyễn Thị Ngân

28/9/1988

Phổ Yên - Thái Nguyên

 

18

Phan Thanh

11/7/1988

Lương Sơn- Hoà Bình

 

19

Trần Thị

12/8/1982

Lý Nhân- Hà Nam

Lớp trưởng

20

Bùi Thị

Hải

30/5/1987

Quỳnh Phụ -Thái Bình

 

21

Lê Thị Mỹ

Hạnh

19/5/1988

Sầm Sơn- Thanh Hoá

 

22

Vũ Thị

Hạnh

12/9/1987

Quỳnh Phụ- Thái Bình

 

23

Lê Minh

Hạnh

9/7/1983

Từ Liêm - Hà Nội

 

24

Lê Thị

Hạnh

22/8/1987

Kiến Xương- Thái Bình

 

25

Nguyễn Thị Thuý

Hồng

22/7/1987

Phù Cừ- Hưng Yên

 

26

Phạm Thị

Hồng

1/11/1988

ý Yên- Nam Định

 

27

Phạm Thị

Hiền

2/2/1987

Nghĩa Hưng- Nam Định

 

28

Trần Thị

Hoà

5/8/1988

Lương Tài- Bắc Ninh

 

29

Lê Thị

Hoài

10/7/1987

ứng Hoà- Hà Tây

 

30

Nguyễn Thị Thuý

Hoa

13/8/1984

Đan Phượng- Hà Tây

 

31

Nguyễn Thị

Hoa

5/10/1985

Việt Yên- Bắc Giang

 

32

Nguyễn Thị Thanh

Hoa

22/7/1986

Thanh Trì- Hà Nội

 

33

Vũ Thị

Huê

26/5/1988

Kim Sơn- Ninh Bình

 

34

Nguyễn Thị

Huệ

21/10/1988

Vũ Thư- Thái Bình

 

35

Nguyễn Thị

Huệ

25/5/1986

Lương Tài- Bắc Ninh

 

36

Hà Thị Thanh Thanh

Huyền

13/12/1988

Đoan Hùng- Phú Thọ

 

37

Nguyễn Thu

Huyền

2/12/1985

Vĩnh Bảo- Hải Phòng

 

38

Nguyễn Thu

Huyền

10/6/1988

Thanh Trì-Hà Nội

 

39

Lê Xuân

Khương

21/10/1980

Hà Tây

 

40

Lê Thị

Kiều

3/6/1892

Yên Thành- Nghệ An

 

41

Chu Thị

Lương

18/10/1987

Hoài Đức- Hà Nội

 

42

Nguyễn Thị Thanh

Lương

20/10/1987

Gia Lâm- Hà Nội

 

43

Nguyễn Thị

Lan

5/6/1986

Hà Nội

 

44

Nguyễn Thị

Lan

15/11/1987

Chương Mỹ- Hà Nội

 

45

Nguyễn Thị

Lan

25/1/1988

Lạng Giang- Bắc Giang

 

46

Nguyễn Thị

Lanh

20/8/1983

Quỳnh Phụ- Thái Bình

 

47

Đặng Thị Phương

Linh

10/7/1987

Hà Nội

 

48

Nguyễn Thị Diệu

Linh

22/5/1988

Hà Nội

 

49

Lê Thị

Liền

15/10/1988

Thường Tín - Hà Nội

 

50

Nguyễn Thanh

Loan

12/10/1987

Phù Cừ- Hưng Yên

 

51

Nguyễn Thị Hải

Ly

14/3/1987

BV APATIT Lào Cai

 

52

Nguyễn Thị

Mọc

7/2/1986

Giao Thuỷ- Nam Định

 

53

Nguyễn Thị

Mến

29/6/1988

Mỹ Đức- Hà Nội

 

54

Nguyễn Thị

Mừng

10/1/1988

Thường Tín - Hà Tây

 

55

Phạm Thị

Ngát

20/8/1987

Giao Thuỷ- Nam Định

 

56

Vũ Thị

Nga

1/7/1988

Hải Hậu- Nam Định

 

57

Lê Thị

Nguyệt

6/11/1987

Hà Nội

 

58

Phạm Thị Thu

Nhàn

8/12/1988

Thái Thuỵ- Thái Bình

 

59

Lê Thị Kim

Nhung

18/10/1986

Kim Động - Hưng Yên

 

60

Đào Thị Hoài

Phương

24/7/1988

Thạch Thất- Hà Tây

 

61

Đoàn Thị

Phương

15/5/1988

Hưng Hà- Thái Bình

 

62

Vũ Thị

Phương

9/1/1984

Thạch Thất - Hà Tây

 

63

Vũ Thị

Phương

7/7/1987

Đông Hưng- Thái Bình

 

64

Vũ Thị Mai

Phương

26/10/1987

Hà Nội

 

65

Đỗ Thị

Phượng

2/11/1985

Thái Thuỵ- Thái Bình

 

66

Nguyễn Đình

Phúc

12/12/1988

Điện Biên

 

67

Nguyễn Thị

Quỳnh

2/5/1986

Nam Trực- Nam Định

 

68

Đỗ Thị

Sáng

23/11/1988

Thạch Thất- Hà Nội

 

69

Trần Thị

Sen

2/10/1988

Chương Mỹ - Hà Tây

 

70

Nguyễn Thị

Thương

20/2/1987

Quỳnh Phụ- Thái Bình

 

71

Vũ Thị Lan

Thanh

28/1/1986

ý Yên- Nam Định

 

72

Nguyễn Thị Tuyết

Thanh

8/2/1988

Bắc Giang

 

73

Trần Kim

Thanh

9/5/1987

Phú Thọ

 

74

Đoàn Thị

Thêu

1/3/1988

Hải Hậu- Nam Định

 

75

Nguyễn Thị

Thoa

19/6/1987

Trường SPMG Hà Sơn Bình

 

76

Nguyễn Thị Nhiệm

Thu

27/9/1988

Thanh Trì- Hà Nội

 

77

Phạm Thị

Thuỷ

5/10/1988

ý Yên- Nam Định

 

78

Hoàng Thị

Thuý

2/5/1987

Nghĩa Hưng- Nam Định

 

79

Nguyễn Thị Phương

Thuý

25/6/1987

Hà Đông - Hà Tây

 

80

Ngô Thị Thu

Trang

1/7/1987

Lạng Giang- Bắc Giang

 

81

Bùi Văn

Trường

20/10/1986

Hải Hậu- Nam Định

 

82

Nguyễn Đăng

Tuân

26/11/1987

Thanh Trì- Hà Nội

 

83

Nguyễn Văn

Tuấn

19/10/1987

Con Cuông- Nghệ An

 

84

Trần Thị

Tuyền

5/7/1988

Sông Thao - Vĩnh Phú

 

85

Dư Thị

Tuyết

4/8/1984

Mỹ Đức- Hà Tây

 

86

Phạm Thị

Tuyết

5/8/1987

Thuỷ Nguyên- Hải Phòng

 

87

Hoàng Thị

Uyên

12/3/1987

Lương Tài - Bắc Ninh

 

88

Phan Thi

Vân

7/3/1986

Kiến Xương- Thái Bình

 

89

Trương thị Thuý

Vân

30/10/1988

Lý Nhân- Hà Nam

 

90

Nguyễn Thị

Xoa

14/10/1987

Hưng Hà- Thái Bình

 

91

Lê Thị Thanh

Xuân

16/8/1984

Quảng Yên- Quảng Ninh

 

92

Vũ Thị

Xuyến

15/10/1988

Lạng Giang- Bắc Giang

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP ĐỢT 2 NĂM 2008

KÝ HIỆU: LKT08.02

Sỹ số: 92 sinh viên   

Lớp trưởng: Nguyễn Thị Chung, sinh ngày 1/5/1982 tại Phủ Lý- Hà Nam

 

TT

Họ và

tên

Năm sinh

Nơi sinh

Ghi chú

1

Nguyễn Thị

Ánh

22/12/1988

Thanh Trì- Hà Nội

 

2

Nguyễn Ngọc

Ánh

3/11/1988

Gia Lâm- Hà Nội

 

3

Trần Văn

Định

15/8/1988

Ba Vì- Hà Nội

 

4

Nguyễn Thuý

An

22/5/1988

Vũ Thư- Thái Bình

 

5

Bùi Thị Lan

Anh

18/3/1988

Quốc Oai  Hà Tây

 

6

Phạm Thị Hoài

Anh

29/12/1988

Thanh Oai - Hà Nội

 

7

Đặng Thị

Ban

6/5/1987

Từ Liêm- Hà Nội

 

8

Nguyễn Thị Thu

Chang

24/2/1988

Đông Anh- Hà Nội

 

9

Nguyễn Thị

Chung

1/5/1982

Phủ Lý- Hà Nam

Lớp trưởng

10

Nguyễn Thị

Cúc

4/6/1988

Lương Tài- Bắc Ninh

 

11

Nguyễn Thị

Cúc

15/2/1988

Thanh Trì- Hà Nội

 

12

Khương Thị

Cúc

15/9/1986

Nghĩa Hưng- Nam Định

 

13

Lại Thị Thuỳ

Dương

12/10/1986

Thanh Liêm- Hà Nam

 

14

Phạm Thị Thuỳ

Dương

25/12/1988

Thanh Trì- Hà Nội

 

15

Hoàng Thu

Dược

22/9/1986

Phù Cừ- Hưng Yên

 

16

Nguyễn Thị

Dịu

27/1/1987

Thanh Oai - Hà Nội

 

17

Nguyễn Thị

Dung

26/7/1988

Thanh Oai- Hà Nội

 

18

Lê Thị

Dung

1/5/1986

Thọ Xuân- Thanh Hoá

 

19

Trần Thị

Dung

3/3/1986

Kinh Môn- Hải Dương

 

20

Nguyễn Thị

Hằng

7/1/1988

Đô Lương- Nghệ an

 

21

Trần Thị

Hương

16/11/1988

Nam Định

 

22

Phạm Thị

Hương

14/9/1984

Kiến Xương- Thái Bình

 

23

Phạm Thị

Hương

5/3/1987

Giao Thuỷ- Nam Định

 

24

Nguyễn Thị Mai

Hương

14/12/1986

Hà Nội

 

25

Nguyễn Thị Thu

2/12/1988

Duy Tiên- Hà Nam

 

26

Nguyễn Thị

Hảo

16/7/1985

Bình Lục Hà Nam

 

27

Nguyễn Thị Mỹ

Hường

20/6/1988

Bắc Giang

 

28

Nguyễn Thị

Hường

25/5/1986

Ninh Bình

 

29

Mạc Thu

Hiền

24/3/1987

Hải Phòng

 

30

Nguyễn Thị

Hiền

14/11/1988

Đông Anh- Hà Nội

 

31

Phạm Thị

Hiền

9/9/1987

ứng Hoà - Hà Nội

 

32

Nguyễn Thi Thu

Hiền

14/8/1987

Bình Xuyên- Vĩnh Phúc

 

33

Doãn Thị Thu

Hoài

8/2/1987

Kim Sơn- Ninh Bình

 

34

Nguyễn Văn

Hoàng

11/11/1987

Nam Định

 

35

Nguyễn Thị

Hoa

29/7/1987

Hoài Đức- Hà Nội

 

36

Hoàng Thị Kim

Huệ

20/1/1987

Hà Nội

 

37

Vũ Thị Hồng

Huệ

17/7/1987

Hải Hậu - Nam Định

 

38

Trịnh Thị

Huế

12/10/1988

Chương Mỹ - Hà Tây

 

39

Phạm Thu

Huyền

1/5/1987

Thanh Trì- Hà Nội

 

40

Ngô Thị

Huyền

21/5/1988

Thanh Trì- Hà nội

 

41

Lê Thị

Huyền

30/6/1988

Chương Mỹ- Hà Nội

 

42

Nghiêm Thị

Huyền

15/6/1988

Thanh Trì- Hà Nội

 

43

Phạm Thu

Huyền

18/4/1988

Hạ Long- Quảng Ninh

 

44

Hoàng Thị Thanh

Huyền

15/8/1988

Thanh Oai- Hà Nội

 

45

Nguyễn Thị

Khuyên

5/12/1987

Tứ Kỳ- Hải Dương

 

46

Đinh Thị

Lan

5/5/1986

Gia Viễn- Ninh Bình

 

47

Vũ Thị

Liên

6/7/1987

Đông Hưng - Thái Bình

 

48

Phạm Thị Quỳnh

Liên

22/10/1988

TP Thái Bình- Thái Bình

 

49

Nguyễn Thuỳ

Linh

22/12/1987

Hà Nội

 

50

Nguyễn Thị

Loan

4/1/1987

Nông Cống- Thanh Hoá

 

51

Phạm Thị

Loan

2/12/1988

Nam Định

 

52

Vũ Thị

Loan

2/6/1988

Thanh Oai - Hà Nội

 

53

Phạm Thị

Mai

25/9/1985

Nam Trực- Nam Định

 

54

Lê Thị

Minh

10/2/1988

Thanh Oai- Hà Nội

 

55

Đinh Thị

Ngân

29/9/1988

Sóc Sơn- Hà Nội

 

56

Thiều Thị Thuý

Nga

16/11/1988

Hà Nội

 

57

Tô Thị

Ngoan

13/6/1986

Đông Sơn- Thanh Hoá

 

58

Lương Thị

Ngoan

18/9/1988

Hải Hậu- Nam Định

 

59

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

9/11/1988

Ba Vì- Hà Nội

 

60

Vũ Thị Tuyết

Nhung

16/9/1987

Đồng Triều- Quảng Ninh

 

61

Lê Thị

Nhung

18/3/1987

Bình Lục- Hà Nam

 

62

Đặng Thị Thu

Phương

15/9/1988

TP Thái Bình- Thái Bình

 

63

Trần Thị Thu

Phương

16/11/1987

Từ Liêm- Hà Nội

 

64

Đỗ Thị

Phương

29/7/1988

Quỳnh Phụ - Thái Bình

 

65

Nguyễn Thị

Phương

13/5/1988

Cẩm Phả- Quảng Ninh

 

66

Ngô Đình

Phương

1/7/1987

Hà Nội

 

67

Hoàng Thị

Phượng

19/7/1987

Trực Ninh- Nam Định

 

68

Lê Thị

Phượng

30/10/1988

Hà Nội

 

69

Nguyễn Thị Thuý

Quỳnh

23/11/1988

Thạch Thất - Hà Nội

 

70

Hoàng Thị

Quỳnh

16/11/1988

Vĩnh Bảo- Hải Phòng

 

71

Trịnh Thị

Sơn

5/10/1987

Đông Anh- Hà Nội

 

72

Nguyễn Thị

Sao

20/3/1985

Yên Khánh - Ninh Bình

 

73

Bùi Thị

Sinh

14/2/1987

Nghĩa Hưng- Nam Định

 

74

Nguyễn Thị

Suốt

2/3/1988

Đông Triều- Quảng Ninh

 

75

Vũ Thị Minh

Tâm

20/6/1988

Hà Nội

 

76

Vũ Thị

Tươi

4/10/1987

Nam Trực- Nam Định

 

77

Lê Thị

Thảo

10/6/1988

Yên Định Thanh Hoá

 

78

Đinh Thị

Tho

12/8/1988

Kiến Xương- Thái Bình

 

79

Nguyễn Thị

Thu

30/8/1988

Trực Ninh- Nam Định

 

80

Lê Thị

Thu

8/1/1987

Diễn Châu- Nghệ An

 

81

Phạm Thị

Thu

13/7/1986

Xuân Trường- Nam Định

 

82

Ngô Thị

Thu

7/8/1988

Kim Bảng- Hà Nam

 

83

Nguyễn Thị Như

Thuỳ

29/12/1987

Lạng Giang- Bắc Giang

 

84

Lê Thị

Thuý

15/6/1987

Hà Đông - Hà Nội

 

85

Nguyễn Thị

Thuý

12/8/1988

Nam Trực- Nam Định

 

86

Nguyễn Thị Thu

Trang

3/3/1988

Thanh Oai- Hà Nội

 

87

Bùi Thị Huyền

Trang

3/5/1987

Kim Bảng- Hà Nam

 

88

Nguyễn Thị

Trang

21/8/1988

Hoài Đức- Hà Nội

 

89

Chu Hồng

Trang

17/8/1986

Quân Y viện 108

 

90

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

1/6/1987

Duy Tiên- Hà Nam

 

91

Nguyễn Thị

Tuyết

27/10/1987

Duy Tiên- Hà Nam

 

92

Nguyễn Thị

Vân

26/8/1988

Đông Hưng- Thái Bình

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG

CHUYÊN NGÀNH  QUẢN TRỊ  KINH DOANH CÔNG NGHIỆP ĐỢT 2 NĂM 2008

KÝ HIỆU: LQS08.01

            Sỹ số: 66 sinh viên   

            Lớp trưởng: Phạm Thị Mai Hư­ơng, sinh 14/12/1983 tại ThanhTrì - Hà Nội

 

TT

Họ và

tên

Năm sinh

Nơi sinh

Ghi chú

1

Phạm Tuấn

Anh

12/5/1988

Hà Nội

 

2

Nguyễn Thị Mai

Ban

12/5/1987

Lý Nhân- Hà Nam

 

3

Lê Thị Ngọc

Bích

12/4/1986

Quỳnh Phụ- Thái Bình

 

4

Nguyễn Thị

Cúc

5/8/1987

Đan Ph­ượng- Hà Nội

 

5

Nguyễn Thị Thuỳ

Dư­ơng

28/4/1988

Khoái Châu- H­ưng Yên

 

6

Lê Thị

Hằng

16/1/1987

Hạ Hoà- Phú Thọ

 

7

Nguyễn Thị Thu

Hằng

14/1/1988

Sóc Sơn- Hà Nội

 

8

Nguyễn Thị

Hằng

25/8/1987

Quán Triều - Thái Nguyên

 

9

Phạm Thị

H­ương

18/7/1986

Vũ Th­ư- Thái Bình

 

10

Bùi Thị Thu

H­ương

9/5/1986

H­ưng Hà- Thái Bình

 

11

Đặng Thị

H­ương

27/11/1986

Thư­ờng Tín - Hà Tây

 

12

Nguyễn Thị Thu

H­ương

6/6/1988

Gia Lâm- Hà Nội

 

13

Phạm Thị Mai

Hư­ơng

14/12/1983

ThanhTrì - Hà Nội

Lớp trưởng

14

Phạm Thị

10/3/1987

Lý Nhân- Hà Nam

 

15

Tạ Thị

30/8/1986

Thạch Thành - Thanh Hoá

 

16

Nguyễn Thị Thu

Hào

17/5/1983

Yên Ninh- Yên Bái

 

17

Đổng Thị

Hải

3/8/1988

Tĩnh Gia- Thanh Hoá

 

18

Nguyễn Thị

Hạnh

9/3/1986

Bình Lục - Hà Nam

 

19

Vũ Thị Hồng

Hạnh

26/11/1987

Văn Yên- Yên Bái

 

20

Đặng Thị

Ha

29/3/1987

Mỹ Đức- Hà Sơn Bình

 

21

Đặng Thị

Hồng

12/4/1987

Nam Định

 

22

Đỗ Thị

H­ường

12/11/1987

Điện Biên

 

23

Bùi Thanh

H­ường

28/2/1987

Thanh oai - Hà Tây

 

24

Nguyễn Thế

Hùng

23/3/1988

TP Ninh Bình- Ninh Bình

 

25

Bùi Ngọc

Hiển

19/2/1987

Kiến X­ương- Thái Bình

 

26

Lê Thị Thu

Hiền

29/10/1986

Nam Định

 

27

Đinh Thị Thu

Hiền

12/9/1988

Đà Bắc - Hoà Bình

 

28

Lê Thị

Hoà

14/6/1988

Sóc Sơn- Hà Nội

 

29

Nguyễn Thị

Hoài

5/11/1988

Nghĩa Hư­ng- Nam Định

 

30

Hoàng Thị

Hoa

1/4/1987

Duy Tiên- Hà Nam

 

31

Phạm Thị

Hoa

24/4/1987

Kiến Xư­ơng- Thái Bình

 

32

Vũ Thị

Huế

22/7/1988

Gia Viễn - Ninh Bình

 

33

Nguyễn Thị Nh­ư

Huyền

15/9/1987

Sóc Sơn- Hà Nội

 

34

Nguyễn Thị

Huyền

16/12/1986

Xuân Tr­ường- Nam Định

 

35

Lê Thị

Lăng

7/7/1986

Phổ Yên-Thái Nguyên

 

36

Phạm Thị

Lan

16/2/1989

Tr­ường Thi- Nam Định

 

37

Hoàng Thị

Linh

16/1/1987

Đông H­ưng- Thái Bình

 

38

Đinh Thị

Luyến

14/6/185

Thanh Trì- Hà Nội

 

39

Nguyễn Thị

Mai

25/10/1987

Thạch Thất- Hà Nội

 

40

Dư­ơng Thanh

Mai

6/8/1987

Văn Lâm- H­ưng Yên

 

41

Nguyễn Thị

Miên

23/3/1988

Thanh Oai - Hà Tây

 

42

Phan Thị Thu

Ngà

28/1/1987

Ba Vì- Hà Nội

 

43

Vũ Thị

Nga

9/1/1986

Quảng Xư­ơng- Thanh Hoá

 

44

Trần Thị

Ngần

4/9/1986

Nghĩa Hư­ng- Nam Định

 

45

Lê Thị

Nhung

11/8/1986

Hà Trung- Thanh Hoá

 

46

Nguyễn Thị Hồng

Nhung

26/1/1988

Sóc Sơn- Hà Nội

 

47

Nguyễn Hồng

Ninh

16/6/1987

Từ Liêm- Hà Nội

 

48

Trần Thị

Oanh

8/3/1988

Đan Ph­ượng- Hà Tây

 

49

Nguyễn Thị

Phư­ơng

17/11/1987

Chư­ơng Mỹ- Hà Tây

 

50

Lê Thị Lệ

Quyên

29/11/1986

Yên Mô - Ninh Bình

 

51

Vũ Thị

Th­ư

18/10/1985

Trực Ninh- Nam Định

 

52

Hoàng Thị

Thái

9/7/1987

Hoài Đức- Hà Tây

 

53

Nguyễn Thị

Thao

2/10/1987

Đông H­ưng- Thái Bình

 

54

An Thị Hà

Thu

25/10/1988

Sông Mã - Sơn La

 

55

Nguyễn Thị

Thu

3/2/1987

Hoài Đức - Hà Tây

 

56

Đỗ Thị

Thuỳ

3/9/1987

Giao Thuỷ- Nam Định

 

57

Vũ Thị Thu

Thuỷ

27/4/1987

Đông Anh- Hà Nội

 

58

Dư­ơng Thị

Thuỷ

11/9/1987

Yên Dũng - Bắc Giang

 

59

Trần Thị

Thuý

18/2/1984

Lâm Thao- Phú Thọ

 

60

Sỹ Thị

Trang

21/6/1986

Quốc Oai - Hà Nội

 

61

Nguyễn Thị Thu

Trang

4/7/1986

Thanh oai- Tà Tây

 

62

Nguyễn Ngọc

Tuấn

18/8/1984

Thái Nguyên

 

63

Phạm Thị

Tuyền

10/10/1987

Ninh Giang- Hải D­ương

 

64

Lê Thị

Tuyết

15/10/1987

Hoàng Hoá - Thanh Hoá

 

65

D­ương Thị Khánh

Vân

24/1/1987

Bắc Giang

 

66

Đỗ Thị

Yên

1/5/1987

Mê Linh - Vĩnh Phúc