DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2

VÀO TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

STT

SBD

Họ tên

Ngày sinh

Phái

Địa chỉ

Lớp

Chuyên ngành

Ngành

1

GSA-28

Trần Phương Anh

09/12/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

2

TMA-55261

Nguyễn Thị Chang

26/04/1991

Nữ

Huyện Phúc Thọ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

3

CGH-4157

Trần Thị Dung

27/03/1991

Nữ

Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

4

HTC-1776

Hồ Thị Duyên

17/12/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

5

DTK-4477

Nguyễn Thị Duyên

26/02/1991

Nam

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

6

GSA-609

Nguyễn Thị Đào

08/11/1991

Nữ

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

7

CGH-6969

Nguyễn Học Đức

05/01/1992

Nam

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

8

CGH-8428

Nguyễn Ngọc Hà

27/10/1991

Nam

Huyện Đông Anh - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

9

MHN-22570

Vũ Thị Thanh Hà

25/12/1991

Nữ

Huyện Ba Vì - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

10

TMA-12684

Nguyễn Thu Hà

17/12/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

11

MHN-11400

Đặng Thị Thu Hà

22/09/1990

Nữ

Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

12

MDA-3700

Nguyễn Thị Thu Hà

03/07/1991

Nữ

Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

13

TMA-9195

Quách Thị Thu Hà

06/03/1991

Nữ

Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

14

DCN-2620

Nguyễn Thị Hạnh

09/03/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

15

MHN-11504

Lê Thị Hiên

07/01/1991

Nữ

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

16

DCN-16565

Phùng Thị Thu Hiền

28/07/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

17

TMA-10833

Trần Thị Mỹ Hoa

11/11/1991

Nữ

Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

18

CGH-11761

Nguyễn Thị Hồng

16/06/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

19

QHF-2682

Đinh Thu Hồng

20/09/1989

Nữ

 - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

20

MHN-22830

Hoàng Thị Thanh Huyền

09/01/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

21

TMA-10949

Phạm Thị Huyền

12/03/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

22

MHN-28604

Nguyễn Thị Thu Huyền

08/12/1991

Nữ

Huyện  Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

23

TMA-16433

Nguyễn Thanh Hương

31/07/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

24

HCH-745

Hoàng Thị Hương

22/01/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

25

MHN-31275

Phạm Thị Xuân Hương

24/06/1991

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

26

LPH-4018

Phí Thị Hường

03/07/1991

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

27

MDA-6570

Nguyễn An Khang

21/06/1991

Nam

Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

28

GHA-7046

Nguyễn Quang Khánh

15/02/1991

Nam

Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

29

XDA-2322

Nguyễn Thành Kiên

15/08/1991

Nam

Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

30

TLA-5028

Đường Thị Lê

21/02/1991

Nữ

Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

31

MHN-23256

Đinh Thị Mỹ Linh

09/09/1991

Nữ

TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

32

MHN-23310

Phạm Thị Luân

10/05/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

33

DQK-6101

Nguyễn Thị Lương

24/07/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

34

LDA-20937

Nguyễn Thị Ngọc Ly Ly

04/09/1991

Nữ

Thành phố Đồng Hới - Tỉnh Quảng Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

35

LDA-4835

Đặng Thị Như Mai

11/11/1991

Nữ

Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

36

MHN-30445

Nguyễn Thị Mây

15/03/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

37

DQK-6808

Ninh Thị Thu Nga

02/11/1991

Nam

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

38

NTH-2336

Bùi Thị Nguyệt

13/01/1990

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

39

LPH-3584

Trần Thị Phương

11/12/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

40

TMA-27602

Phạm Thị Quyên

21/11/1990

Nữ

Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

41

TMA-56887

Lê Thị Quỳnh

04/12/1991

Nữ

Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

42

HCH-1306

Nguyễn Thị Mai Sa

08/11/1991

Nữ

Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

43

QHF-6295

Ngô Thị Tâm

02/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

44

QHF-6295

Ngô Thị Tâm

02/09/1991

Nữ

 - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

45

MHN-14716

Nguyễn Thị Thơ

10/10/1991

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

46

DCN-8751

Nguyễn Thị Thơm

22/05/1991

Nữ

Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

47

TMA-31545

Lê Thị Thu

10/06/1991

Nữ

Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

48

MHN-36808

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

29/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

49

VHH-9441

Vương Minh Thuý

23/10/1991

Nữ

Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hòa Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

50

SPH-2634

Lê Thị Thuý

30/11/1991

Nữ

Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

51

TMA-30130

Trần Thị Ngọc Tỉnh

05/12/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

52

CGH-30707

Nguyễn Văn Toàn

20/03/1990

Nam

Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

53

C01-3273

Nguyễn Thị Huyền Trang

21/07/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

54

CTK-15237

Phạm Thị Quỳnh Trang

27/04/1990

Nữ

TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

55

CGH-34071

Mai Thanh Tùng

20/04/1991

Nam

Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hòa Bình

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

56

MHN-4858

Thái Hồng Vân

27/07/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

57

NNH-10621

Đồ Thị Hồng Vân

23/01/1991

Nữ

Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

58

MHN-4867

Đào Thị Vân

01/02/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

59

DQK-6947

Nguyễn Hải Yến

02/03/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.1

Kế toán tổng hợp

Kế toán

60

CTK-183

Đỗ Thị Kim        Anh

26/12/1991

Nữ

Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

61

TMA-983

Nguyễn Hải Anh

16/09/1990

Nữ

Thành phố Hà Đông - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

62

NNH-238

Hoàng Thị Ngọc Anh

01/11/1991

Nữ

Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

63

QHF-396

Phạm Thị Quỳnh Anh

29/09/1991

Nữ

Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

64

LDA-11333

Nguyễn Tuấn Anh

16/04/1991

Nam

Quận Cầu Giấy - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

65

DCN-3386

dương thị vân anh

29/08/1991

Nữ

Huyện Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

66

HDT-212

Tạ Thị Bắc

18/12/1987

Nữ

Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

67

CTK-564

Vũ Thị Hồng Bích

28/09/1991

Nữ

Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

68

LDA-24749

Phan Yến Chi

10/12/1991

Nữ

Quận Hai Bà Trưng - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

69

DTL-291

Trần Huyền Diệu

23/10/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

70

DCN-8649

Mai Kim Dung

02/12/1991

Nữ

Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

71

DCN-12661

Đỗ Thị Hương Giang

08/01/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

72

SP2-559

Nguyễn Thị Giang

12/08/1991

Nam

Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

73

VHH-7106

Lưu Thị Hà

06/08/1990

Nữ

Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

74

DQK-1460

Trương Thị Thu Hà

31/10/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

75

MHN-31412

Trần Việt Hà

01/09/1991

Nữ

Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

76

LDA-21372

Nguyễn Thị Hằng

10/09/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

77

DTS-8761

Vũ Thị Hằng

29/12/1990

Nữ

Huyện ý Yên - Tỉnh Nam Định

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

78

C01-743

Trương Thu Hằng

04/11/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

79

THP-3680

Vũ Thị Hoa

15/07/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

80

TMA-55516

Đặng Thị Hoà

01/12/1989

Nữ

Thị xã Bỉm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

81

THV-1265

Lương Thị Hoàn

15/10/1991

Nữ

Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

82

LDA-18818

Phạm Thị Hồng

22/02/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

83

NHH-4226

Vũ Thị Hồng

10/09/1991

Nữ

Quận Hoàng Mai - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

84

MHN-31751

Phạm Thị Bích Huyền

19/07/1991

Nữ

Huyện Thạch Thất - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

85

NHF-2709

Lưu Thanh Huyền

04/11/1991

Nữ

Huyện Chương Mỹ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

86

MHN-11183

Lê Thị Hường

23/05/1991

Nữ

Huyện Yên Hưng - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

87

LDA-4419

Đào Thị Tuyết Khanh

01/06/1991

Nữ

Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

88

CGH-18087

Vũ Thị Lý

02/08/1991

Nữ

Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

89

TMA-21228

Phạm Thị Ngọc Mai

19/05/1991

Nữ

Huyện Sóc Sơn - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

90

TMA-21846

Trần Quang Nam

01/04/1991

Nam

Thành phố Hà Đông - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

91

HDT-799

Trịnh Hoàng Nga

10/11/1991

Nữ

Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

92

MHN-23473

Nguyễn Thi Thanh Nga

29/07/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

93

CHN-2955

Lê Kim Ngân

29/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

94

DQK-4228

Nguyễn Thị Như Ngọc

16/04/1990

Nữ

Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

95

LDA-19301

Nguyễn Thị Ngọc

24/07/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

96

DTL-1479

Nguyễn Thị Hạnh Nguyên

30/08/1991

Nữ

Huyện Đan Phượng - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

97

CTK-6572

Phạm ánh Nguyệt

23/10/1991

Nữ

Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

98

TMA-23932

Trần Tuyết Nhung

20/02/1990

Nữ

Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

99

MHN-30501

Tạ Thị Oanh

28/02/1991

Nữ

Huyện Sóc Sơn - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

100

DCN-7363

Đặng Thị Lan Phương

14/01/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

101

DCN-32952

Ngô Thị Phương

09/10/1991

Nữ

Huyện Thạch Thất - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

102

DQK-7835

Lê Thị Thùy Phương

15/04/1991

Nữ

Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

103

CGH-24486

Vũ Thị Sen

09/12/1991

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

104

CTB-2235

Lại Thị Kim Thanh

30/08/1991

Nữ

Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

105

MHN-24000

Phạm Thị Kim Thanh

10/09/1991

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

106

CKD-13606

Phạm Thi Thanh

15/07/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

107

DCN-37269

Nguyễn Thị Thanh

19/08/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

108

DCN-8430

Phạm Thị Thảo

01/06/1990

Nữ

Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

109

DCN-38610

Phạm Thu Thảo

23/07/1991

Nữ

Huyện ứng Hoà - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

110

NHH-9924

Trần Thị Thắm

23/12/1991

Nữ

Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

111

TLA-8670

Trình Thị Thắng

26/02/1991

Nữ

Huyện Hà Trung - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

112

TMA-57410

Nguyễn Thị Thoa

21/01/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

113

DCN-40858

Vũ Thị Thơm

20/06/1991

Nữ

Huyện Hoằng Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

114

TLA-8961

Nguyễn Thị Hoài Thu

16/02/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

115

DCN-41775

Phạm Thị Thuỳ

11/10/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

116

QHF-7162

Hoàng Thị Thuý

01/09/1991

Nữ

Huyện Chương Mỹ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

117

DCN-41676

Nguyễn Thị Thuý

10/12/1991

Nữ

Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

118

TLA-9372

Đỗ Thị Thương

25/09/1991

Nữ

Huyện Thái Thuỵ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

119

C01-2737

Dương Thị Trang

13/11/1991

Nữ

Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

120

LDA-10668

Nguyễn Thị Thu Trang

02/11/1991

Nữ

Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

121

MHN-30622

Vương Thu Trang

02/12/1991

Nữ

Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

122

MDA-14650

Phạm Minh Tuấn

25/06/1991

Nam

Huyện Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

123

TMA-38510

Đoàn Hải Vân

11/08/1991

Nữ

Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

124

DTL-2383

Tô Thái Vinh

10/04/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.2

Kế toán tổng hợp

Kế toán

125

MHN-21971

Bùi Kim Anh

02/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

126

DQK-43

Ngô Lan Anh

22/11/1991

Nữ

Huyện Gia Lâm - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

127

C01-108

Nguyễn Lan Anh

21/11/1991

Nữ

Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

128

NNH-518

Đoàn Thị Bích

05/03/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

129

LDA-203

Nguyễn Phương Chi

07/05/1991

Nữ

Thị xã Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

130

C01-221

Nguyễn Thuỳ Chi

28/06/1990

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

131

DCN-6387

Lê Thị Chính

27/12/1991

Nữ

Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

132

DCN-6876

Nguyễn Chí Công

23/06/1990

Nam

Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

133

CHN-570

Nguyễn Thị Thu Dung

18/01/1991

Nữ

Huyện Quốc Oai - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

134

MHN-33748

Nguyễn Thị Duyên

04/10/1991

Nữ

TP. Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

135

HTC-2668

Đỗ Thị Thu Hà

17/11/1991

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

136

SPH-1272

Nguyễn Thị Hạnh

17/01/1990

Nữ

Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

137

MHN-22950

Phạm Thị Hạnh

13/09/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

138

LNH-1962

Nguyễn Thị Hằng

26/06/1991

Nữ

Huyện Kiến Thụy - TP Hải Phòng

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

139

TMA-8714

Trịnh Thị Hằng

04/10/1990

Nữ

Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

140

NHF-2052

Nguyễn Thị Thu Hằng

30/07/1991

Nữ

Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

141

TMA-11781

Đỗ Thị Thanh Hiền

15/01/1991

Nữ

Huyện Ba Vì - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

142

DQK-3481

Nguyễn Thị Thu Hiền

04/10/1991

Nữ

Huyện Chương Mỹ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

143

MDA-4833

Vũ Thị Hoa

23/08/1991

Nữ

Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

144

CHN-1601

Bạch Thị Thu Hoà

25/06/1991

Nữ

Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

145

NTH-5650

Nguyễn Thị Huệ

18/10/1991

Nữ

Huyện Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

146

TMA-8905

Phạm Ngọc Huyền

05/04/1991

Nữ

Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

147

NHH-4601

Đặng Thu Huyền

01/03/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

148

CGH-14229

Phan Thị Hương

04/03/1991

Nữ

Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

149

DQK-5

Hoàng Thị Diệu Lan

19/12/1991

Nữ

Huyện Bình Gia - Tỉnh Lạng Sơn

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

150

CHN-2314

Nguyễn Thị Liên

09/04/1991

Nữ

Huyện Đông Anh - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

151

CHN-2476

Nguyễn Thị Thuỳ Linh

26/07/1990

Nữ

Huyện Thái Thuỵ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

152

TLA-5487

Nguyễn Thị Lộc

15/03/1991

Nữ

Thành phố Hà Đông - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

153

C01-1854

Trương Cẩm Ly

29/07/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

154

MHN-13207

Quách Quỳnh Mai

19/12/1991

Nữ

Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hòa Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

155

DCN-28584

Đỗ Mười

26/01/1990

Nam

Huyện Thạch Thất - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

156

TMA-24781

Nguyễn Thị Hoài Nam

27/09/1991

Nữ

Thị xã Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

157

DQK-6634

Nguyễn Tuấn Nam

23/09/1991

Nam

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

158

DCN-6348

Phạm Thị Nga

05/10/1991

Nữ

Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

159

C01-2044

Tưởng Thuý Nga

25/06/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

160

TGC-9032

Phạm Ngọc Ngân

12/02/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

161

DCN-31369

Phạm Thị Nhiệm

25/12/1990

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

162

LDA-9847

Nguyễn Thị Kim Nhung

09/06/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

163

QHT-8461

Nguyễn Thị Nhung

19/07/1991

Nữ

Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

164

DTE-22341

Dương Thị Oanh

09/10/1987

Nữ

Huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

165

TMA-26690

Triệu Thị Mai Phương

28/02/1991

Nữ

Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

166

NNH-7203

Phạm Thị Phượng

16/04/1989

Nữ

Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

167

CGH-25649

Nghiêm Thị Tân

04/01/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

168

TMA-32525

Trịnh Thị Thắm

13/05/1991

Nữ

Huyện ứng Hoà - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

169

DCN-39968

Trần Thị Thiên

30/05/1991

Nữ

Huyện Cẩm Thủy - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

170

DQK-5406

Nguyễn Thị Thiện

12/10/1991

Nữ

Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

171

CTK-14857

Nguyễn Thị Thơm

22/05/1991

Nữ

Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

172

CGH-28984

Đinh Thị Thuỷ

08/01/1991

Nữ

Huyện Chương Mỹ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

173

DCN-41969

Nguyễn Thị Thuỷ

07/11/1991

Nữ

Huyện Hoài Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

174

CGH-29343

Hoàng Thị         Thuý

10/03/1991

Nữ

Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

175

TMA-35229

Lại Hồng Thuý

21/08/1991

Nữ

Thành phố Hoà Bình - Tỉnh Hòa Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

176

SPH-2003

Vương Văn Thuyên

03/06/1985

Nam

Huyện Mỹ Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

177

LDA-10623

Quách Thị Thùy Trang

16/12/1991

Nữ

Quận Thanh Xuân - TP Hà nội cũ

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

178

NHF-2814

Lê Hồ Trung

29/03/1991

Nam

Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

179

SPH-4620

Phạm Thị Tươi

04/12/1990

Nữ

Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

180

HVQ-666

Lương Thị Hồng Vân

30/02/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

181

TMA-57674

Lê Thị Vân

30/10/1991

Nữ

Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

182

DTE-35894

Nguyễn Thị Xuân

18/07/1991

Nữ

Huyện Hiệp Hoà - Tỉnh Bắc Giang

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

183

TMA-57743

Bùi Thị Ngọc Yến

31/03/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.3

Kế toán tổng hợp

Kế toán

184

NNH-87

Nguyễn Duy Anh

01/09/1991

Nam

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

185

TMA-1769

Nguyễn Thị Hải Anh

29/03/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

186

CGH-318

Nguyễn Mai Anh

27/04/1991

Nữ

Huyện Thạch Thất - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

187

LNH-83

Hoàng Thị Ngọc Anh

07/09/1991

Nữ

Huyện Đan Phượng - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

188

C01-83

Lê Vân Anh

01/08/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

189

CHN-112

Phạm Thị Vân Anh

17/11/1991

Nữ

Quận Thanh Xuân - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

190

CGH-1180

Kiều Ngọc ánh

07/09/1990

Nữ

Huyện Lâm Thao - Tỉnh Phú Thọ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

191

CGH-1221

Vũ Thị Ngọc ánh

14/02/1991

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

192

CHH-290

Phạm Thị ánh

26/06/1991

Nữ

Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

193

C24-44

Đinh Thị Bích

07/05/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

194

CHN-352

Trần Quỳnh Châm

08/11/1991

Nữ

Quận Đống Đa - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

195

CGH-2205

Đào Linh Chi

21/05/1991

Nữ

Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

196

CGH-3836

Vũ Thị Diên

20/10/1991

Nữ

Huyện Thanh Hà - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

197

CHH-1103

Nguyễn Thị Dung

20/04/1990

Nữ

Huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

198

CGH-4264

Mai Thị Thuỳ Dung

10/10/1991

Nữ

Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

199

DTL-337

Lương Tiến Dũng

09/05/1991

Nam

Quận Thanh Xuân - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

200

TSB-30050

Trần Thị Hương Giang

07/12/1991

Nữ

 -

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

201

DTF-422

Nguyễn Mai Giang

06/12/1991

Nữ

Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

202

DCN-2104

Nguyễn Thị Giang

16/11/1991

Nữ

Huyện Thái Thuỵ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

203

DCN-13594

Lương Thu Hà

02/01/1989

Nữ

Huyện ý Yên - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

204

CGH-8419

Phạm Thị Thúy Hà

03/12/1991

Nữ

Huỵện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

205

CHN-1293

Nhân Thị Khánh Hằng

02/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

206

NHF-2001

Đặng Thị Thu Hằng

27/10/1991

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

207

C01-864

Lưu Thị Thúy Hằng

18/12/1991

Nữ

Thành phố Hà Đông - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

208

C01-864

Lưu Thị Thúy Hằng

18/12/1991

Nữ

 -

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

209

CGH-9423

Nguyễn Thị Ngọc Hân

19/04/1991

Nữ

Thị xã Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

210

CGH-9914

Đỗ Thị Hiền

06/06/1990

Nữ

Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

211

C01-783

Phạm Thị Hiếu

16/04/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

212

CGH-10758

Đậu Thị Hoa

03/09/1991

Nữ

Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

213

C21-385

Nguyễn Thu Hoài

18/12/1990

Nữ

 -

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

214

NTH-5591

Trần Thư Hoàng

07/11/1991

Nam

Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hòa Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

215

C01-1112

Lê Thị Hồng

12/02/1990

Nữ

Huyện Đông Anh - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

216

C22-189

Phùng Thị Hồng

14/02/1991

Nữ

Huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

217

LDA-12211

Bùi Thị Thu Hồng

04/04/1991

Nữ

Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

218

CGH-12114

Trương Thị Huế

15/09/1991

Nữ

Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

219

C01-1180

Vũ Thanh Huệ

15/01/1991

Nữ

Huyện Mỹ Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

220

CHH-3068

Hoàng Thị Huệ

21/09/1991

Nữ

Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

221

C24-284

Nguyễn Thị Huệ

26/01/1991

Nữ

Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

222

SPH-9987

Nguyễn Thị Huyền

17/01/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

223

CTK-3794

Nguyễn Thị Huyền

03/09/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

224

QHE-4939

Trần Thị Thương Huyền

25/09/1991

Nữ

TP. Nam Định - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

225

C24-296

Đinh Thị Hồng Huyến

01/06/1991

Nữ

Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

226

CGH-13846

Vũ Duy Hưng

04/05/1991

Nam

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

227

KHA-6894

Nguyễn Thị Diệu Hương

27/02/1991

Nữ

Huyện Thanh Oai - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

228

CGH-14012

Tạ Thị Hương

14/12/1991

Nữ

Huyện Chương Mỹ - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

229

C01-1214

Lương Thị Thu Hương

15/11/1990

Nữ

Quận Hoàng Mai - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

230

C01-1467

Lê Bích Hường

20/09/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

231

CGH-14476

Bùi Thị Hường

09/07/1991

Nữ

Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

232

CGH-14576

Trần Thị Hướng

08/01/1991

Nữ

Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

233

C01-1296

Nguyễn Văn Khánh

31/08/1991

Nam

Quận Thanh Xuân - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

234

CGH-16149

Trịnh Thị Kim Liên

29/08/1991

Nữ

Huyện Mỹ Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

235

LDA-4588

Nguyễn Thuỳ Linh

22/11/1991

Nữ

Quận Cầu Giấy - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

236

QHF-4185

Lại Thanh Loan

13/04/1991

Nữ

Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

237

DQK-5998

Nguyễn Thế Long

08/11/1991

Nam

Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

238

MHN-2995

Nguyễn Xuân Luân

15/08/1991

Nam

Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

239

C01-1922

Phạm Thị Ngọc Mai

02/10/1991

Nữ

Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

240

CGH-18286

Vũ Thị Thanh Mai

07/03/1991

Nữ

Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

241

CGH-18343

Trần Thị Mai

20/10/1991

Nữ

Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

242

NTH-6559

Nguyễn Thị Mùi

19/03/1991

Nữ

Huyện Thường Tín - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

243

C21-700

Bùi Thị Mượt

01/12/1991

Nữ

Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

244

CGH-19782

Lê Lương Nam

16/05/1991

Nam

Huyện Thiệu Hoá - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

245

MDA-9666

Lương Thị Kim Nhung

16/08/1991

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

246

CTK-6753

Đặng Thị Nhung

14/04/1991

Nữ

Huyện  Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

247

C01-1908

Nguyễn Thị Nhung

03/11/1991

Nữ

Huyện Quốc Oai - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

248

CGH-21443

Nguyễn Thị Nhung

23/05/1991

Nữ

Huyện Quế Võ. - Tỉnh Bắc Ninh

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

249

CGH-21672

Nguyễn Thị Ninh

20/08/1991

Nữ

Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

250

CGH-21790

Vũ Thị Kiều Oanh

07/08/1990

Nữ

Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

251

CGH-22201

Đinh Văn Phú

04/06/1991

Nam

Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

252

DTS-22742

Hoàng Văn Phú

05/10/1990

Nam

Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

253

CGH-22832

Cao Thị Ngọc Phượng

20/11/1991

Nữ

Quận Thanh Xuân - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

254

TMA-26943

Phạm Thị Quỳnh

04/02/1991

Nữ

Huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

255

C01-2163

Bùi Văn Quỳnh

16/09/1991

Nam

Huyện Đông Anh - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

256

HTC-9142

Sầm Thị Xuân Quỳnh

08/12/1991

Nữ

Thị xã Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

257

CGH-25393

Ngô Thị Thanh Tâm

25/05/1991

Nữ

Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

258

C01-2216

Nguyễn Thị Tâm

17/06/1991

Nữ

Huyện Phú Xuyên - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

259

C21-1013

Bùi Thị Thảo

11/10/1990

Nữ

Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

260

CGH-27170

Nguyễn Thị Thắm

11/10/1991

Nữ

Huyện ý Yên - Tỉnh Nam Định

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

261

C01-2371

Nguyễn Thị Thiếu

28/02/1991

Nữ

Huyện Mỹ Đức - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

262

KHA-13343

Nguyễn Thị Thọ

12/04/1991

Nữ

Huyện ứng Hoà - Tỉnh Hà tây cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

263

CGH-28726

Nguyễn Thị Hoài Thu

07/05/1991

Nữ

Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

264

CGH-28911

Vũ Đức Thuận

27/10/1989

Nam

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

265

CGH-29275

Lê Thị Thuỳ

21/03/1991

Nữ

Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

266

CGH-29067

Nguyễn Thanh Thuỷ

04/12/1991

Nữ

Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

267

C01-2532

Nguyễn Thị Thuỷ

10/02/1991

Nữ

Huyện Thanh Trì - TP Hà nội cũ

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

268

DQK-5753

Mai Thị Thúy

05/09/1991

Nữ

Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình

CKT09.4

Kế toán tổng hợp

Kế toán

269

LPH-11508