Phòng Tổ chức - Hành chính

    Điện thoại liên hệ: 04.22180985; 3688 4211; Fax: 04.36884211

 

CN. Vũ Đình Vanh

Trưởng phòng

 

 

Danh sách cán bộ, Nhân viên phòng

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

CN. Vũ Đình Vanh

Trưởng phòng

Vanhvd@hiec.edu

0912490731

2

CN. Phạm Thị Lan Anh

Phó trưởng phòng

 

0903431953

3

Th.s Trần Minh Hải

Phó trưởng phòng

 

0942176 666

4

CN. Tạ Ngọc Hà

Chuyên viên

 tangochalan@yahoo.com

0903297451

5

CN. Nguyễn Đức Phong

Chuyên viên

 nguyenphong75tchc@yahoo.com

0918432008

6

CN. Nguyễn Thị Lan Hương

Nhân viên

 

01689762293

7

Phạm Thị Tố Quyên

Kỹ thuật viên

 

0904786216

8

Ngô Phương Loan

Nhân viên

 

0977244507

9

Nguyễn Văn Trường

Lái Xe

 

0912187035

10

Hoàng Minh Tuấn

Lái Xe

 

0913271782