Khoa kế toán

Khoa Kế toán

    Số điện thoại: 04.35562955; 04.36886609

    Email:

 

TS.Dương Thị Vân Anh

Trưởng khoa Kế toán

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ

 

1. Đặc điểm tình hình khoa:

    Khoa kế toán tiền thân là tổ môn Hạch toán, được thành lập từ khi có quyết định thành lập trường Trung Học Kinh Tế nay là trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

    Tổng số cán bộ của khoa hiện nay: 61. Trong đó 54 nữ ( chiếm 88.5%) và 07 nam ( chiếm 11.5%). Khoa bao gồm 2 tổ môn trực thuộc:

        + Tổ môn kế toán sản xuất

        +  Tổ môn kế toán tổng hợp

        +  Số giảng viên có trình độ tiến sỹ là 1 giảng viên chiếm 1,64 %

        +  Số giảng viên có trình độ thạc sỹ là 26 giảng viên chiếm 42,6 %

    Khen thưởng:

        Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007.

        Bằng khen của Bộ Công Nghiệp năm học : 2004-2005

        Bằng khen của Tổng công ty Than Việt Nam năm học: 1997- 1998

        Bằng khen của Bộ Năng Lượng năm học: 1991-1992

        Đơn vị tổ lao động XHCN nhiều năm từ năm : 1974- 1982 của tỉnh Hải Hưng

        Khoa luôn là đơn vị lao động xuất sắc của trường.

        Từ năm 2003 đến nay có nhiều giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp thành phố và giáo viên giỏi cấp Bộ.

    Chức năng, nhiệm vụ

     Chức năng của khoa:

        Khoa Kế toán là tổ chức cơ sở trong nhà trường giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đào tạo theo mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo của ngành kế toán

        theo 2 hệ: Cao đẳng, Trung cấp chính quy.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động theo nghề.

        Vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước vào quá trình đào tạo.

        Thực hiện sự phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

    Nhiệm vụ của khoa

        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy các môn chuyên môn kế toán, tài chính, kiển toán, phân tích hoạt động kinh tế…cho các lớp hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp.

        Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập các môn học do khoa kế toán quản lý.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp khoa, cấp trường và tham gia NCKH cấp Bộ.

        Hướng dẫn thực hành rèn nghề, thực tập và nghiệp vụ thi đối với học sinh- sinh viên.

        Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh- sinh viên theo nhiệm vụ đuợc giao.

        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và quản lý đội ngũ giảng viên của khoa theo qui định.

        Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giáo dục của khoa theo qui định của nhà nước và nhà trường.

 

 Danh sách giảng viên khoa Kế toán

STT Họ Tên Ngày Sinh Chức Vụ Điện Thoại E-mail
I

Tổ môn Kế toán Doanh nghiệp

   
1 TS.Dương Thị Vân Anh 31/12/1979 Trưởng khoa 0974704999 duongthivananh19792007@yahoo.com
2 ThS.Lê Thị Chuyên 25/7/1976 Phó khoa 0986776693
3 ThS.Vũ Thị Hường 04/07/1980 Tổ trưởng 0983112279 vuhuong4780@gmail.com
4 ThS.Đinh Thị Huệ 06/10/1981 Giảng viên 0904122922 huelinh06@gmail.com
5 ThS.Trần Thị Thanh Nga 05/02/1982 Giảng viên 0912752562
6 ThS.Đặng Thị Ánh Ngọc 22/03/1982 Giảng viên 0985511382
7 ThS.Vũ Thị Thuý Hằng 02/10/1978 Giảng viên 0989128032 manhhangha@gmail.com
8 CN.Phạm Thế Anh 22/01/1986 Giảng viên 0987957098 phamtheanh1985@gmail.com
9 ThS.Phạm Thị Thảo 09/06/1980 Giảng viên 0912552326 thaonguyen8668@yahoo.com.vn
10 ThS.Nguyễn Quỳnh Trâm 20/06/1986 Giảng viên 0979002488 dangnhatminhm@gmail.com
11 CN.Lê Thị Thanh Vân 30/04/1980 Giảng viên 0983023125
12 ThS.Trần Thị Hà 02/11/1980 Giảng viên 0975313946 hacacc@gmail.com
13 CN.Trần Thị Phương Lan 26/02/1989 Giảng viên 0976936879 tranphuonglan262@gmail.com
14 ThS.Vũ Thị Quỳnh Anh 24/01/1985 Giảng viên 0904713499
15 ThS.Nguyễn Thị Phương Dung 10/09/1981 Giảng viên 0903900981 phuongdung_bn1981@gmail.com

16

CN.Phạm Thị Thùy Linh 12/03/1983 Thư ký khoa 0979329047 thuylinh12031983@gmail.com
17 CN.Phạm Thị Hương 10/04/1985 Giảng viên 0983186577 huongpham1984@gmail.com
18 CN.Lê Thu Hậu 29/11/1989 Giảng viên 0983680900 thuhau2811@gmail.com
19 ThS.Phùng Thị Hường 12/07/1985 Giảng viên 0973712016 thuyhuongktdn@gmail.com
20 CN.Nguyễn Thị Tình   Giảng viên 01696842791 tinhkt3c@gmail.com
21 CN.Phạm Thị Vân 10/03/1990 Giảng viên 0979024092 phamvan1003@gmail.com
22 CN.Nguyễn Thanh Hương   Giảng viên 0943766143 huong88.neu@gmail.com
23 CN.Nguyễn Thị Mai Hương 04/07/1989 Giảng viên 0979563124 mhuong_online@yahoo.com
24 CN.Hoàng Thị Bích Ngọc 17/09/1982 Giảng viên 0984907982  
25 CN.Phạm Thị Hiền 26/03/1988 Giảng viên 0979428872 hienpham263@gmail.com
26 CN.Lại Thị Ngọc Ánh 22/03/1982 Thư ký khoa 0977554672 laianh6@gmail.com
27 CN.Nguyễn Thị Hà  08/03/1990 Giảng viên 0979014086 thanhha.hp09@gmail.com
28 CN.Nguyễm Quang Hải 21/09/1988 Giảng viên 096210988 quanghai219@gmail.com
II Tổ môn Kế toán Tổng hợp    
29 ThS.Nguyễn Quỳnh Châm 06/02/1977 Phó khoa 0988688418
30 ThS.Đỗ Tiến Dũng 15/07/1979 Phó khoa 0916978879
31 ThS.Vũ Thị Thu Hiền 11/12/1980 Tổ Trưởng  0902022499
32 ThS.Bùi Thu Huyền 05/06/1979 Giảng viên 0975727438
33 CN.Đỗ Thị Nguyên Hạnh 07/05/1973 Giảng viên 0953561446
34 CN.Nguyễn Hữu Hán 09/05/1962 Giảng viên 0948067145
35 CN.Nguyễn Thị Nguyệt 01/03/1980 Thư ký khoa 0934409397 nguyet.cdktcnhn@gmail.com
36 ThS.Nguyễn Thị Thanh Tâm 05/12/1980 Giảng viên 0912774568
37 ThS.Phạm Thị Thanh Thuỷ 22/01/1986 Giảng viên 0915376267
38 ThS.Trần Thị Thuỳ 01/01/1984 Giảng viên 0983736607
39 ThS.Vũ Thị Thanh Ngọc 31/08/1984 Giảng viên 0904602003
40 ThS.Nguyễn Thị Hằng 26/04/1986 Giảng viên 0934401717
41 ThS.Nguyễn Thị Thùy 22/08/1981 Giảng viên 0917627518
42 CN.Nguyễn Thị Thương 06/10/1986 Giảng viên 0986029610
43 CN.Trịnh Thị Hằng 05/10/1989 Giảng viên 0984076408 trinhhangle@gmail.com
44 CN.Ngô Thị Thu Trang 22/09/1989 Giảng viên 0982083289 trangngothu89@yahoo.com
45 CN.Lê Thị Diệu Linh 27/07/1987 Giảng viên 0978241276 lelinh36276@gmail.com
46 ThS.Nguyễn Thị Thu Hương 26/05/1986 Giảng viên 0974169149 huongthu2605@gmail.com
47 CN.Nguyễn Khắc Tuấn 27/08/1989 Giảng viên 0972781989 khactuan27081989@yahoo.com
48 ThS.Trần Thị Hảo   Giảng viên 0986890996 haoktm@gmail.com
49 CN.Nguyễn Thị Hiên 05/08/1988 Giảng viên 0984935558 hien43a4dhtm@gmail.com
50 CN.Hoàng Lệ Huyền   Giảng viên 0989611188 lehuyenftu@gmail.com
51 CN.Nguyễn Thị Thu Thủy 14/08/1985 Giảng viên 0906247272  
52 CN.Võ Thị Ngọc Hoa 25/02/1988 Giảng viên 0936838308  
53 CN.Nguyễn Thị Thanh Huyền 27/05/1991 Giảng viên 0986416802  
54 CN.Doãn Thị Hường 02/07/1983 Giảng viên 0982752988 thuhuongkthn@gmail.com
55 CN.Phạm Thị Minh Tâm        
56 CN.Phạm Thị Mận        
57 CN.Nguyễn Nhật Minh 11/09/1987 Giảng viên    
58 CN.Vương Thị Ngọc Lan 29/12/1979 Giảng viên    
59 CN.Quách Thị Thanh Loan 22/08/1988 Giảng viên    
60 CN.Nguyễn Thu Trang 08/12/1989 Giảng viên    
61 CN.Vũ Thị Dung 15/04/1989 Giảng viên