KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

    Điện thoại liên hệ:

 

 

TS. Trần Quang Thắng

Trưởng khoa

 

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

 I. CHỨC NĂNG:

    Khoa Tài chính – Ngân hàng có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác đào tạo và quản lý đào tạo các môn học về ngành Tài chính – Ngân hàng và các môn liên quan được giao cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

 II. NHIỆM VỤ:

1. Chịu trách nhiệm tổ chức giảng dạy các môn học về ngành Tài chính – Ngân hàng và các môn liên quan được giao cho học sinh, sinh viên của nhà trường theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của ngành Tài chính – Ngân hàng và theo sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám hiệu nhà trường.

2. Chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng, tiến độ giảng dạy, của các môn học theo đúng lịch trình và kế hoạch giảng dạy, học tập chung của nhà trường.

3. Biên soạn giáo trình, bài giảng các môn học về ngành Tài chính – Ngân hàng và các môn liên quan theo đúng chương trình, nội dung, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.

5. Quản lý chặt chẽ, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ cho giảng dạy, học tập và sinh hoạt của Khoa và Tổ môn.

6. Tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo của nhà trường, tổ chức bồi dưỡng, dự giờ, đánh giá tiết giảng của các giảng viên trong Khoa và Tổ môn.

7. Thực hiện nghiêm túc các chế độ sinh hoạt, học tập của nhà trường. Báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời về kết quả, chất lượng giảng dạy môn học khi có yêu cầu.

 III. MỐI QUAN HỆ:

- Chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban giám hiệu;

- Phối hợp với các Phòng, Khoa, Trung tâm, các đoàn thể, hiệp hội trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình.

 

 Danh sách cán bộ, công nhân viên

STT Họ tên Ngày Sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
I

Tổ môn Tài chính Doanh nghiệp

   
1 TS.Trần Quang Thắng 01/08/1971 Trưởng khoa 0973416899 hthangktfuv@gmail.com
2 ThS.Nguyễn Thị Dung 21/06/1983 Tổ trưởng 0983062125 dungthang36@gmail.com
3 CN.Phạm Quốc Cường 20/06/1986 Giảng viên 0988262169
4 CN.Bùi Thu Hà   Giảng viên 0973224979 habuithu89@gmail.com
5 ThS. Đoàn Thị Hồng Minh 08/04/1981 Giảng viên 0902211844 minhktcn@gmail.com
6 CN.Nguyễn Tuấn Dương   Giảng viên 0973359682 ntuand90@gmail.com
7 ThS.Hoàng Thu Hằng 04/04/1986 Giảng viên 01697838464 thuhang442000@yahoo.com
8 CN.Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/02/1983 Giảng viên 0983020938 camvanmp@gmail.com
9 CN.Nguyễn Thị Mai Anh 13/02/1990 Giảng viên 0973722798 maianhaof@gmail.com
10 CN.Phạm Thị Minh Huệ 18/11/1990 Giảng viên 01689906384 phamminhhuecdktcnhn@gmail.com
11 CN.Hoàng Thu Thúy 26/05/1988 Thư ký khoa 0945452525
II Tổ môn Tài chính Ngân hàng    
1 ThS.Nguyễn Thị Linh 07/12/1979 Phó trưởng khoa 0913316997 linhlong7379@gmail.com
2 ThS.Trần Thị Quỳnh 02/06/1986 Tổ trưởng 0973195442 traodoi.quynh@gmail.com
3 CN.Lê Thị Thanh Hoa 22/11/1984 Giảng viên 0982847763 khoacdktcn@gmail.com
4 ThS.Phùng Thị Tuyết Mai   Giảng viên 0983680900 phung.tuyetmai@yahoo.com
5 ThS.Nguyễn Thị Minh Tâm   Giảng viên 0946555587 minhtam224@gmail.com
6 CN.Nguyễn Thị Phượng 19/03/1990 Giảng viên 0977190390 nguyen.phuong1903@gmail.com
7 CN.Trịnh Thu Trang   Giảng viên 0978293075 trinhthutrang24@yahoo.com
8 CN.Cao Thị Phương 01/06/1989 Giảng viên 0986893483 hoangminhphuong1911@gmail.com
9 CN.Lê Thị Thùy Dương 07/10/1987 Giảng viên 01679998886 lethithuyduong87@gmail.com
10 CN.Nguyễn Thị Huyền Trang 29/10/1990 Giảng viên 0906226850 tranhuyen2910@gmail.com
11 CN.Nguyễn Thị Mai Phương   Giảng viên    
12 CN.Nguyễn Ngọc Linh 02/09/1983 Giảng viên 0978342697
13 CN.Thiều Thị Hòa An 24/06/1989 Giảng viên    
14 CN.Hoàng Nhật Linh 15/11/1990 Giảng viên