Phòng Tổ chức - Hành chính

    Điện thoại liên hệ:  04.35562958;; 04. 35562960; 04.22180985; 3688 4211;

                             Fax: 04.36884211; 04.35562956

 

CN. Lê Quang Thành

Trưởng phòng

 

 

 Danh sách cán bộ, Nhân viên phòng

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

CN. Lê Quang Thành

Trưởng phòng

Thanhlq1954@gmail.com

0912509566

2

CN. Phạm Thị Lan Anh

Phó trưởng phòng

 

0903431953

3

Th.s Trần Minh Hải

Phó trưởng phòng

Tranminhhai20082008@yahoo.com

0942176 666

4

CN. Tạ Ngọc Hà

Chuyên viên

 tangochalan@yahoo.com

0903297451

5

CN. Nguyễn Đức Phong

Chuyên viên

 nguyenphong75tchc@yahoo.com

0918432008

6

CN. Nguyễn Thị Lan Hương

Nhân viên

 

01689762293

7

Phạm Thị Tố Quyên

Kỹ thuật viên

 

0904786216

8

Ngô Phương Loan

Nhân viên

 

0977244507

9

Nguyễn Văn Trường

Lái Xe

 

0912187035

10

Hoàng Minh Tuấn

Lái Xe

 

0913271782

11

CN. Bùi Đức Sơn

Chuyên viên

 

 

12

CN. Huỳnh Thị Hằng

Nhân viên