KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở 1:  Tầng 5 Nhà 5 tầng 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: Tầng 2, nhà A, 106, Tả Thanh Oai, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Số điện thoại: 0435562954; 04322181573

Email:           

 

 

Trưởng khoa: ThS. Phạm Thị Kim Anh

1. Đặc điểm tình hình khoa:

Khoa Kinh tế được thành lập theo Đề án thành lập các khoa và tổ môn Trường Trung học kinh tế - Bộ Công nghiệp tháng 5/2005; trên cơ sở tổ môn Kinh tế xí nghiệp.

Số lượng cán bộ khoa hiện nay: 31 Trong đó 25 nữ ( chiếm 80.6%) và 06 nam ( chiếm 19.4%). Khoa bao gồm 2 tổ môn trực thuộc:

+ Tổ môn Quản trị doanh nghiệp

+ Tổ môn Marketing

Khoa luôn có quan hệ hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp trong đào tạo để xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn, và là cơ sở cho sinh viên liên hệ thực tiễn.

1. Thành tích tiêu biểu

+ Bằng khen của bộ Công thương năm học 2009 – 2010

+ Đơn vị lao động tiên tiến xuất sắc của trường

+ Khoa có nhiều cá nhân đạt thành tích cao trong công tác và nhận được bằng khen cấp Bộ, ngành, cấp sở

+ Khoa có nhiều giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp thành phố

3. Chức năng, nhiệm vụ

3.1. Chức năng của khoa

Khoa Kinh tế là tổ chức cơ sở trong nhà trường, giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đào tạo theo mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo của ngành Quản trị kinh doanh và tài chính ngân hàng theo hai hệ: Cao đẳng, Trung cấp

Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động theo nghề.

Vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước và quá trình đào tạo.

Thực hiện sự phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

3.2. Nhiệm vụ

        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy các môn chuyên môn …cho các lớp hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp.

        Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập các môn học do khoa Kinh tế quản lý.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp khoa, cấp trường và tham gia NCKH cấp Bộ, cấp quốc gia: Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, thống kê doanh nghiệp, tiêu chuẩn kỹ năng nghề nghề quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ.

        Hướng dẫn thực hành rèn nghề, thực tập và nghiệp vụ thi đối với học sinh- sinh viên.

        Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh- sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và quản lý đội ngũ giảng viên của khoa theo qui định.

        Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giáo dục của khoa theo qui định của nhà nước và nhà trường.

4. Cơ cấu tổ chức nhân sự

4.1. Ban lãnh đạo Khoa qua các thời kỳ:

Giai đoạn

-2000

2000-2003

2003-2008

2008

Trưởng Khoa

Vũ Kim Chinh

Nguyễn Văn Hình

Nguyễn Phương Nam

Ths. Phạm Thị Kim Anh

Phó Trưởng Khoa

 

 

 

Ths. Trương Thị Thanh Thủy

Ths. Trương Thị Thanh Thủy

 

4.2. Nhân sự của Khoa hiện nay:Tổng số giảng viên: 48 người

Học hàm/học vị

Số lượng

Tỷ lệ %

Tiến sĩ

1

2.9%

Thạc sỹ

24

68.6%

Cử nhân

10

28.5%

 

Danh sách giảng viên khoa Quản trị Kinh doanh hiện nay.

 

TT Họ và Tên Ngày Sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
I Danh sách Tổ môn Quản trị doanh nghiệp
1 ThS.Trương Thị Thanh Thủy 13/06/1977 Phó khoa, kiêm tổ trưởng tổ môn 0912425743
2 ThS.Phạm Thị Kim Anh 17/12/1972 Trưởng khoa, Giảng viên 0903220620
3 ThS.Nguyễn Thi Hương 03/08/1975 Giảng viên 0915325359
4 ThS.Nguyễn Thị Mai 24/07/1986 Giảng viên 0978457447
5 ThS.Vũ Văn Dũng 18/10/1980 Giảng viên 0984506319
6 ThS.Tạ Thị Khánh Vân 09/08/1985 Giảng viên 01666036983
7 CN.Nguyễn Thị Thi 10/01/1986 Giảng viên 0983201716
8 CN.Lê Thị Bích Hạnh 09/10/1986 Giảng viên 0973481687
9 CN.Đỗ Thị Thêu 10/11/1985 Giảng viên 0976274909 Theu1985.do@gmail.com
10 CN.Lê Thanh Huyền 06/10/1977 Giảng Viên 0904165129  
11 CN.Nguyễn Thị Thanh Huyền 30/10/1990 Giảng Viên 01234885966 khc.petal@gmail.com
12 CN.Trần Duy Hưng 13/12/1991 Giảng viên 0943040161  
13 CN.Quách Thiên Thái 26/05/1984 Giảng viên    
14 ThS.Đỗ Thu Hương 08/12/1989 Giảng viên 0986046386 huongwsiro.kt@gmail.com
15 CN.Nguyễn Thị Minh Hoa 25/07/1987 Giảng Viên 0946605535  
II Danh sách Tổ môn Marketing
1 ThS.Đoàn Thị Thu Hằng 12/01/1982 Tổ trưởng 0912722107
2 TS.Trần Quang Thắng 1/08/1971 Phó khoa, Giảng viên 0973416899 hthangktfuv@gmail.com
3 ThS.Phạm Thị Thu Hằng 27/10/1979 Giảng Viên 0982483665
4 ThS.Nguyễn Xuân Huy 19/07/1977 Giảng viên 0977958668
5 CN.Nguyễn Thị Hòa 13/02/1988 Giảng viên 0948610727
6 CN.Phùng Thị Thúy Mai 09/12/1987 Giảng viên 0978806829 hoahuongduong_qtkd@yahoo.com
7 ThS.Nguyễn Thị Bích Nhung 04/08/1984 Giảng viên 0977252420
8 ThS.Nguyễn Thị Bích Phượng 01/11/1987 Giảng viên 0984873304 phuongbich_cdkt@yahoo.com.vn
9 ThS.Trần Thị Phương Thuỷ 17/08/1974 Giảng viên 0932284055 ttp.thuy@gmail.com
10 ThS.Đào Thị Vân Anh   Giảng viên   datao.anhvan@gmail.com
11 CN.Nguyễn Thị Mai Anh 18/12/1990 Giảng Viên 0949208901  
12 CN.Ngô Thị Ngọc Hà 01/05/1988 Giảng viên    
13 CN.Đỗ Khánh Thùy 04/08/1988 Giảng viên    
14 CN.Trần Thị Quỳnh 07/12/1985 Giảng viên 0973903092  
15 ThS.Dương Đức Tâm 04/11/1983 Giảng viên    
Thư ký giáo vụ khoa
1 CN.Lê Thị Thu 03/10/1985 Thư Ký Khoa 0972857722 lethuaba@gmail.com
           

 

5. Khoa Kinh tế - Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Kinh tế, được thành lập tháng 5/2005 trong bối cảnh Nhà trường đang có nhiều sự chuyển biến mạnh mẽ về đào tạo: nâng cấp trường lên cao đẳng, mở rộng quy mô và chất lượng đào tạo. Sự ra đời của Khoa Kinh tế đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội: từ một trường trung cấp ngành đã trở thành trường đào tạo đa ngành trong khối các trường cao đẳng về kinh tế. Kế thừa và phát huy truyền thống đào tạo của Nhà trường, kết hợp với sự năng động của mình, Khoa Kinh tế đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và đóng góp tích cực vào việc cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước.