PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Địa chỉ liên hệ:

Cơ sở 1:  143 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Cơ sở 2: 106, Tả Thanh Oai, Cầu Bươu, Thanh Trì, HÃ Nội

Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội

Số điện thoại: 04.35562958;; 04.35562956;04.36857365;04.36884211;    Fax:04.35562956;04.36884211

Email: cdktcn@kinhtecongnghiephanoi.com

 

 

 

Trưởng phòng: CN. Lê Quang Thành

  1. Chức năng, nhiệm vụ
  2. Thành tích của phòng Tổ chức - Hành chính( trong 5 năm gần đây)

- Nhiều năm liền tục phòng TCHC được Bộ Công Thương và Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng thưởng Bằng khen.

- Hàng năm Đảng ủy khối và Công đoàn Công Thương Việt Nam tặng Bằng khen, giấy khen.

- Liên tục nhiều năm nhiều năm được công nhận là tập thể lao động xuất sắc cấp cơ sở

- 02 Cá nhân được Thủ Tướng Chính phủ tặng Bằng khen các năm 2007, 2010

- 02 Cá nhânn được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp Bộ các năm 2009, 2011

- Nhiều cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng thưởng Bằng khen đã có thành tích trong các năm học.

- Hàng năm 100% cán bộ của phòng TCHC được công nhận là Lao động tiên tiến, trong đó trên 40 % cá nhân được công nhận là Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

- 06 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Giáo dục

- 06 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển Công nghiệp VN.

- 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Thi đua khen thưởng

- 01 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thế hệ Trẻ

- 02 cán bộ được tặng Kỷ niệm chương Vì sự tiến bộ của Phụ Nữ

 

* Với chức năng và nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Hành chính đã góp phần không nhỏ vào thành tích chung của Nhà trường đưa nhà trường ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

 3. Danh sách cán bộ, Nhân viên phòng

 

z
STT Họ tên Ngày Sinh Chức vụ Điện thoại E-mail
1 CN. Lê Quang Thà nh 04/11/1955 Trưởng phòng   Thanhlq1954@gmail.com
2 TS. Trần Minh Hải 29/04/1978 Phó trưởng phòng 0942176666 Tranminhhai20082008@yahoo.com
3 ThS.Dương Văn Hòa 26/09/1983 Chuyên viên 0912616597 duonghoatm@gmail.com
4 CN. Nguyễn Đức Phong 25/05/1975 Chuyên viên 0918432008 nguyenphong75tchc@yahoo.com
5 Nguyễn Văn Trường 08/11/1955 Lái xe 0912187035  
6 Hoàng Minh Tuấn 20/06/1958 Lái xe 0913271782  
7 CN. Bùii Đức Sơn 27/07/1986 Chuyên viên 0984733235 buiducson86@gmail.com
8 CN. Huỳnh Thị Hằng 07/01/1968 Nhân viên 0986376530  
9 CN.Lê Thị Kim Nhung 04/10/1985 Chuyên viên 0983968688 nhunglk1609@gmail.com
10 KS.Nguyễn Mạnh Hùng 01/07/1983 Chuyên viên 0975467888 hungnm2004@gmail.com
11 CN.Nguyễn Hoàng Hải 28/03/1989 Chuyên viên 01655699958  
12 ThS.Nguyễn Anh Dũng 06/10/1977 Chuyên viên 0906226286 nguyenanhdungcdkt@gmail.com
13 CN.Vũ Đăng Hiếu 31/11/1986 Chuyên viên 0984101313 danghieu86@gmail.com
14 Trần Thị Minh Khuê 10/07/1975 Nhân viên 01694392435  
15 Đào Xuân Sự   Chuyên viên 0975458516  
16 CN.Đỗ Thị Hà 29/03/1984 Chuyên viên 0987867726 doha_cdktcn@yahoo.com.vn