Khoa kế toán

    Số điện thoại: 04.2181575; 04.2181584

    Email:

Vũ Đình Vanh

Trưởng khoa Kế toán

Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ

 

1. Đặc điểm tình hình khoa:

    Khoa kế toán tiền thân là tổ môn Hạch toán, được thành lập từ khi có quyết định thành lập trường Trung Học Kinh Tế nay là trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

    Số lượng giảng viên của khoa hiện nay: 30 giảng viên. Trong đó 25 giảng viên nữ( chiếm 83,3%) và 05 giảng viên nam ( chiếm 16,7%). Khoa bao gồm 2 tổ môn trực thuộc:

        + Tổ môn kế toán sản xuất

        +  Tổ môn kế toán tổng hợp

        +  Số giảng viên có trình độ thạc sỹ là 18 giảng viên chiếm 60 %

    Khen thưởng:

        Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007.

        Bằng khen của Bộ Công Nghiệp năm học : 2004-2005

        Bằng khen của Tổng công ty Than Việt Nam năm học: 1997- 1998

        Bằng khen của Bộ Năng Lượng năm học: 1991-1992

        Đơn vị tổ lao động XHCN nhiều năm từ năm : 1974- 1982 của tỉnh Hải Hưng

        Khoa luôn là đơn vị lao động xuất sắc của trường.

        Từ năm 2003 đến nay 7 giảng viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội

        Tù năm 2003 đến nay 5 giảng viên đựoc công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Bộ

   

Chức năng, nhiệm vụ

 

    Chức năng của khoa:

        Khoa Kế toán là tổ chức cơ sở trong nhà trường giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đào tạo theo mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo của ngành kế toán theo 2 hệ: Cao đẳng, Trung cấp chính quy.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động theo nghề.

        Vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước vào quá trình đào tạo.

        Thực hiện sự phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

    Nhiệm vụ của khoa

        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy các môn chuyên môn kế toán, tài chính, kiển toán, phân tích hoạt động kinh tế…cho các lớp hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp.

        Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập các môn học do khoa kế toán quản lý.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp khoa, cấp trường và tham gia NCKH cấp Bộ.

        Hướng dẫn thực hành rèn nghề, thực tập và nghiệp vụ thi đối với học sinh- sinh viên.

        Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh- sinh viên theo nhiệm vụ đuợc giao.

        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và quản lý đội ngũ giảng viên của khoa theo qui định.

        Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giáo dục của khoa theo qui định của nhà nước và nhà trường.

 

Danh sách giảng viên khoa Kế toán

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Vũ Đình Vanh

Truởng khoa

Vanhvd@hiec.edu

0912 490 731

2

Th.s Trịnh Thị Thu Nguyệt

Phó trưởng khoa

 

0989 091 158

3

Th.s Vũ Thị Thanh Thuỷ

Phó trưởng khoa

Thuyvuthanh-79@yahoo.com

0912 629 979

4

Th.s Lê Thị Chuyên

Tổ trưởng KTTH

 

0986 776 693

5

Nguyễn Hữu Hán

Giảng viên

 

0904 068 962

6

Đỗ Tiến Dũng

Giảng viên

Dotiendung1979@yahoo.com

0916 978 879

7

Th.s Bùi Thu Huyền

Giảng viên

huyenbt@hiec.edu

0343 526 384

8

Nguyễn Thị Nguyệt

Giảng viên

nguyetnt@hiec.edu

04 214 2504

9

Th.s Phạm Thị Thanh Thuỷ

Giảng viên

tkmmptt@yahoo.com

0915 376 267

10

Th.s Trần Thu THuỷ

Giảng viên

Tranthuthuy293@yahoo.com

0913 049 256

11

Vũ Thanh Ngọc

Giảng viên

Vthanhngoc8@yahoo.com

0904 602 003

12

Vũ Thế Phước

Giảng viên

Thephuoc2952@yahoo.com

0989 717 925

13

Th.s Lại Thị Thu Thuỷ

Giảng viên

laithithuthuy@mn.com

0904 685 411

14

Th.s Trần thị Thuỳ

Giảng viên

Hoahuongduong1185@yahoo.com

0983 736 607

15

Đỗ Nguyên Hạnh

Giảng viên

 

0953 561446

16

Th.s Đào Thuý Hà

Giảng viên

 

0904 106 676

17

Nguyễn Đức Quang

Giảng viên

quangbvhn@yahoo.com

0917 386 545

18

Ngô Hương Thảo

Giảng viên

 

0989 398 821

19

Th.s Đặng ánh Ngọc

Giảng viên

ngocdta@hiec.edu

0972 409 461

20

Th.s Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

huongnt@hiec.edu

0912437 790

21

Th.s Trần Thị Thanh Nga

Giảng viên

phungaks@yahoo.com

0912 752 562

22

Th.s Đinh Thị Huệ

Giảng viên

Hau812033

0984 943 535

23

Th.s Vũ Thị Hường

Giảng viên

 

0983 896 683

24

Th.s Nguyễn Quỳnh châm

Giảng viên

 

0988 688 418

25

Th.s Nguyễn Tố tâm

Giảng viên

Ng-totam79@yahoo.com

0983 532 127

26

Đinh Thị lan

Giảng viên

landt@hiec.edu

0982 830 308

27

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

Dung@hiec.edu

0983 062 125

28

Nguyễn Thị Linh

Giảng viên

linhnt@hiec.edu

0913 316 991

29

Vũ Thị Thuý Hằng

Giảng viên

hangvt@hiec.edu

0989 128 032

30

Dương Vân anh

Tổ trưởng tổ KTSX

anhdv@hiec.edu

0983 948 394