Trung tâm đào tạo- bồi dưỡng cán bộ công chức

Điện thoại: 046880056;Fax:04.6880056, 6884211

 

Th.s Ngô Anh Tuấn

( thứ 2 từ trái qua phải)

 

Những hoạt động chủ yếu của trung tâm

 

1. Tổ chức đào tạo- bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành công nghiệp và xã hội. Bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1.1. Đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và cử nhân chính trị.

1.2. Bồi dưỡng về Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính.

1.3. Bồi dưỡng và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ: Kinh tế, sư phạm…

1.4. Bồi dưỡng theo chức danh: Dự bị giám đốc, kế toán trưởng, thanh tra viên chuyên ngành…

1.5. Bồi dưỡng cán bộ đoàn thể.

 

2. Liên kết với các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở Giáo dục, trong và ngoài ngành đào tạo hệ: Cao học, Đại học bằng 2, Đại học tại chức, Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng lên Đại học.

 

3. Thực hiện các dịch vụ:

3.1. Đào tạo, cấp chứng chỉ Kế toán viên, Kế toán máy, Tin học, Ngoại ngữ...

3.2. Hoạt động dịch vụ: Khoa học, kỹ thuật, chuyển giao công nghệ…

3.3. Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho ngành công nghiệp và xã hội.

3.4. Tổ chức xuất khẩu lao động và du học cho học sinh, sinh viên.

 

Danh sách cán bộ trung tâm

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Đ/c EMail

Điện thoại

1

Th.s Ngô Anh Tuấn

Giám đốc

tuancdkt@gmail.com

0912727087

2

Trần Việt Hoa

Chuyên viên

0912201329

3

Trần Thị Nụ

Chuyên viên

0904569914

4

Th.s Đinh Nam Dương

Chuyên viên

0913581966

5

Bùi Thị Thanh Vân

Chuyên viên

.vn

0979546041