Khoa kế toán

    Số điện thoại: 04.22181575; 04.22181584

    Email:

 

Thị Thủy

Trưởng khoa Kế toán

Đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ

 

1. Đặc điểm tình hình khoa:

    Khoa kế toán tiền thân là tổ môn Hạch toán, được thành lập từ khi có quyết định thành lập trường Trung Học Kinh Tế nay là trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

    Số lượng giảng viên của khoa hiện nay: 32 giảng viên. Trong đó 27 giảng viên nữ (chiếm 84,4%) và 05 giảng viên nam (chiếm 15,6%). Khoa bao gồm 2 tổ môn trực thuộc:

        + Tổ môn kế toán sản xuất

        +  Tổ môn kế toán tổng hợp

        +  Số giảng viên có trình độ thạc sỹ là 18 giảng viên chiếm 60 %

    Khen thưởng:

        Bằng khen của Thủ tướng chính phủ: Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2002-2003 đến năm học 2006-2007.

        Bằng khen của Bộ Công Nghiệp năm học: 2004-2005

        Bằng khen của Tổng công ty Than Việt Nam năm học: 1997- 1998

        Bằng khen của Bộ Năng Lượng năm học: 1991-1992

        Đơn vị tổ lao động XHCN nhiều năm từ năm: 1974- 1982 của tỉnh Hải Hưng

        Khoa luôn là đơn vị lao động xuất sắc của trường.

        Từ năm 2003 đến nay 7 giảng viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố Hà Nội

        Tù năm 2003 đến nay 5 giảng viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Bộ

   

Chức năng, nhiệm vụ

 

    Chức năng của khoa:

        Khoa Kế toán là tổ chức cơ sở trong nhà trường giúp Hiệu trưởng quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ quá trình đào tạo theo mục tiêu, nội dung và phương pháp đào tạo của ngành kế toán theo 2 hệ: Cao đẳng, Trung cấp chính quy.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, thực nghiệm và lao động theo nghề.

        Vận dụng nguyên lý giáo dục của Đảng, đường lối chính sách của Nhà nước vào quá trình đào tạo.

        Thực hiện sự phối hợp với các phòng, khoa trong nhà trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

    Nhiệm vụ của khoa

        Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, tiến độ giảng dạy các môn chuyên môn kế toán, tài chính, kiểm toán, phân tích hoạt động kinh tế…cho các lớp hệ Cao đẳng và hệ Trung cấp.

        Tổ chức và chỉ đạo các hoạt động xây dựng giáo trình, bài giảng, tài liệu học tập các môn học do khoa kế toán quản lý.

        Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến cấp khoa, cấp trường và tham gia NCKH cấp Bộ.

        Hướng dẫn thực hành rèn nghề, thực tập và nghiệp vụ thi đối với học sinh- sinh viên.

        Tổ chức và quản lý quá trình đào tạo, giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục, rèn luyện học sinh- sinh viên theo nhiệm vụ được giao.

        Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và quản lý đội ngũ giảng viên của khoa theo qui định.

        Tổ chức thực hiện các nghiệp vụ giáo dục của khoa theo qui định của nhà nước và nhà trường.

 

Danh sách giảng viên khoa Kế toán

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ

Email

Điện thoại

1

Th.s Vũ Thị Thanh Thuỷ

Trưởng khoa

 

0912 629 979

2

Th.s Dương Vân Anh
( Đang NCS)

Phó trưởng khoa

anhdv@hiec.edu

0974 704 999

3

Th.s Lê Thị Chuyên

Phó trưởng khoa

 

0986 776 693

4

Nguyễn Hữu Hán

Giảng viên

 

0904 068 962

5

Đỗ Tiến Dũng

Giảng viên

Dotiendung1979@yahoo.com

0916 978 879

6

Th.s Bùi Thu Huyền

Giảng viên

huyenbt@hiec.edu

0343 526 384

7

Nguyễn Thị Nguyệt

Giảng viên

nguyetnt@hiec.edu

04 214 2504

8

Th.s Phạm Thị Thanh Thuỷ

Giảng viên

tkmmptt@yahoo.com

0915 376 267

9

Vũ Thanh Ngọc

Giảng viên

Vthanhngoc8@yahoo.com

0904 602 003

10

Nguyễn Thị Hằng

Giảng viên

 

 

11

Th.s Trần thị Thuỳ

Giảng viên

Hoahuongduong1185@yahoo.com

0983 736 607

12

Đỗ Nguyên Hạnh

Giảng viên

 

0953 561446

13

Trần Thị Quỳnh

Giảng viên

 

 

14

Nguyễn Đức Quang

Giảng viên

quangbvhn@yahoo.com

0917 386 545

15

Nguyễn Quỳnh Trâm

Giảng viên

 

 

16

Th.s Đặng ánh Ngọc

Giảng viên

ngocdta@hiec.edu

0972 409 461

17

Th.s Nguyễn Thị Hương

Giảng viên

huongnt@hiec.edu

0912437 790

18

Th.s Trần Thị Thanh Nga

Giảng viên

phungaks@yahoo.com

0912 752 562

19

Th.s Đinh Thị Huệ

Giảng viên

Hau812033

0984 943 535

20

Th.s Vũ Thị Hường

Giảng viên

 

0983 896 683

21

Th.s Nguyễn Quỳnh Châm

Tổ trưởng tổ KTTH

 

0988 688 418

22

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Giảng viên

 

 

23

Đinh Thị lan

Giảng viên

landt@hiec.edu

0982 830 308

24

Nguyễn Thị Dung

Giảng viên

Dung@hiec.edu

0983 062 125

25

Th.s Nguyễn Thị Linh

Tổ trưởng tổ KTSX

linhnt@hiec.edu

0913 316 991

26

Vũ Thị Thuý Hằng

Giảng viên

hangvt@hiec.edu

0989 128 032

27

Phạm Thế Anh

Giảng viên

 

 

28

Hoàng Thu Hằng

Giảng viên