Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác cuối năm học, và nội dung công tác đầu năm học
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Luat Giao duc Dai hoc 2012
  QUY CHẾ 25 ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Huong dan Thuc hien QC 25
  Quy chế 40 (TCCN)
  Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCNV
  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG SỞ
  Bổ sung chế độ nội bộ từ năm 2012-2013
  Quy chế Hướng dẫn thi đua ban hành ngày 30-05-2013
Lịch công tác: Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
 

  

 

I. LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014- 2015

- Lịch thi tuần 13-14:

- Lịch thi tuần 22-23 Hệ CĐ.K2012:

- Lịch thi tuần 26-27 Hệ CĐ.K2012:

- Lịch thi tuần 31-32 Hệ CĐ.K2013:

- Lịch thi lại Hệ CĐ K2012:

 

II. LỊCH THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2014- 2015

- Lịch thi tuần 35-36 Hệ CĐ.K2014:     

- Lịch thi lại tuần 45-46 Hệ CĐ.K2013:

- Lịch thi lại tuần 45-46 Hệ CĐ.K2014:

- Lịch thi Học kỳ II Hệ CĐ.K2013:  

- Lịch thi Học kỳ II Hệ CĐ.K2014:  

LỊCH THI TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG - K2012 KHÓA HỌC 2012-2015

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI TỐT NGHIỆP HỆ CĐ - K2012

- Xem chi tiết:

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội