Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác cuối năm học, và nội dung công tác đầu năm học
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Luat Giao duc Dai hoc 2012
  QUY CHẾ 25 ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Huong dan Thuc hien QC 25
  Quy chế 40 (TCCN)
  Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCNV
  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG SỞ
  Bổ sung chế độ nội bộ từ năm 2012-2013
  Quy chế Hướng dẫn thi đua ban hành ngày 30-05-2013
Giới thiệu: Chức năng, nhiệm vụ
 

CHỨC NĂNG CỦA NHÀ TRƯỜNG

 Trường cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Công Thương, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kinh tế- kỹ thuật và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý gồm các nội dung chủ yếu:

  Đào tạo trình độ Trung cấp, Cao đẳng chính quy

  Đào tạo trình độ cao đẳng ( gồm 16 chuyên ngành)

+/ Kế toán tổng hợp, Kế toán doanh nghiệp công nghiệp, Kế toán tin học.

+/ Ngân hàng thương mại, Tài chính doanh nghiệp.

+/ Quản trị doanh nghiệp công nghiệp, Quản trị nhân lực, Tin học quản lý, Marketing, Thống kê kinh tế xã hội.

+/ Tin học ứng dụng.

+/ Luật kinh tế, Luật kinh doanh quốc tế.

+/ Quản trị hành chính, Văn thư lưu trữ, Thư ký văn phòng.

   Đào tạo trình độ Trung cấp( gồm 06 chuyên ngành):

+/ Kế toán hành chính sự nghiệp;

+/ Kế toán doanh nghiệp;

+/ Quản lý doanh nghiệp;

+/ Quản lý lao động, tiền lương và bảo trợ xã hội;

+/ Tin học ứng dụng;

+/ Quản trị hệ thống;

Đào tạo và bồi dưõng cán bộ công chức:

Nhà trường được Bộ Công Thương giao là đầu mối triển khai yêu cầu đào tạo- bồi dưỡng cán bộ công chức của ngành Công Thương.

   Liên kết đào tạo:

 Hiện nhà trường liên kết với các trường Đại học, các Viện trong và ngoài nước đào tạo Đại học, Cao học và trình độ khác theo yêu cầu của ngành và xã hội. Theo quy định của pháp luật; là cơ sở nghiên cứu, triển khai khoa học – công nghệ phục vụ quản lý, sản xuất – kinh doanh của ngành công nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trường chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo của Bộ giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề công lập.

     Trường là đơn vị sự nghiệp đào tạo có thu, có tư cách pháp nhân, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, có con dấu ( kể cả con dấu nổi và con dấu thu nhỏ) để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

 NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA NHÀ TRƯỜNG

1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và các trình độ thấp hơn trong các lĩnh vực kinh doanh và quản lý.

2. Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức quản lý kinh tế, kỹ thuật chuyên ngành.

3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch bài giảng, học tập đối với ngành nghề Trường được phép đào tạo theo chương trình khung do Nhà nước quy định.

4. Thực hiện công tác tuyển sinh, quản lý quá trình đào tạo, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục.

 5. Xây dựng, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên theo tiêu chuẩn quy định của Nhà nước

 6. Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chuyên ngành; thực hiện gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và lao động sản xuất.

7. Thực hiện các hoạt động dịch vụ khoa học - kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, thực nghiệm sản xuất, sản xuất – kinh doanh phù hợp với ngành nghề đào tạo.

 8. Tổ chức các hoạt động in ấn tài liệu, giáo trình phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học theo quy định của pháp luật.

 9. Phát triển các quan hệ hợp tác quốc tế; liên kết, liên thông về đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ chuyên ngành với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước.

 10. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, tài sản, các nguồn vốn được Nhà nước, Bộ Công thương giao.

 11. Quản lý tổ chức, biên chế theo quy định của Bộ Công thương.

 12. Giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong Trường; bảo vệ tài sản và thực hiện các biệm pháp bảo hộ, an toàn lao động.

 13. Báo cáo định kỳ và đột xuất theo chế độ quy định.

 14. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội