Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác cuối năm học, và nội dung công tác đầu năm học
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Luat Giao duc Dai hoc 2012
  QUY CHẾ 25 ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Huong dan Thuc hien QC 25
  Quy chế 40 (TCCN)
  Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCNV
  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG SỞ
  Bổ sung chế độ nội bộ từ năm 2012-2013
  Quy chế Hướng dẫn thi đua ban hành ngày 30-05-2013
Giới thiệu: Nhiệm vụ chính trị
 

 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội được Bộ Công Nghiệp nay là Bộ Công Thương giao 3 loại nhiệm vụ chủ yếu:

· Một là: Tổ chức đào tạo cán bộ có trình độ Cao đẳng, Trung cấp  và đào tạo liên thông lên Cao đẳng chính quy của Trường, phục vụ yêu cầu quản lý và sản xuất kinh doanh trong và ngoài ngành.

· Hai là: Tổ chức đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng cán bộ quản lý và công chức nhà nước theo yêu cầu của Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.

· Ba là: Liên kết với các Viện, trường Đại học, các đơn vị sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước nhằm đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

  Một số hoạt động khác: 

 Ngoài nhiệm vụ dạy và học Nhà trường luôn quan tâm đến việc nghiên cứu các đề tài khoa học cấp Bộ và cấp trường để phục vụ công tác quản lý và giảng dạy. Nhiều đề tài cấp Bộ được hội đồng nghiệm thu đánh giá xuất sắc, và đã áp dụng tốt trong thực tế sản xuất, giảng dạy và học tập.

 Hoạt đồng liên kết đào tạo và bồi dưỡng:

 - Liên kết đào tạo trình độ cử nhân kinh tế (hệ ĐH tại chức) với Viện Đại học Mở Hà Nội và trường ĐH Kinh tế Quốc Dân.

- Liên kết với trường Đại học Bách Khoa Hà Nội mở lớp cao học QTKD.

- Liên kết với Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh mở các lớp Cử nhân chính trị và Cao cấp lý luận chính trị.

- Liên kết với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở lớp liên thông Cao đẳng lên Đại học.

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội