Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)

Tra cứu điểm tuyển sinh năm 2010
(Bạn chỉ cần nhập 1 trong hai điều kiện là Số báo danh hoặc Họ và tên)
 
Kết quả tìm thấy 11726 thỏa mãn điều kiện.
Số báo danh
Họ và tên (không dấu)
Chú ý: Bạn nhập điều kiện tìm kiếm sao cho kết quả được tối ưu nhất.
:: Lê Xuân An
Ngày sinh: 02/11/1992 Số báo danh 18
Điểm thi: Môn 1: 525    - Môn 2: 600    - Môn 3: 375
Tổng điểm: 1500
 
:: Trần Thị An
Ngày sinh: 16/01/1992 Số báo danh 19
Điểm thi: Môn 1: 200    - Môn 2: 350    - Môn 3: 250
Tổng điểm: 800
 
:: Hoàng Xuân An
Ngày sinh: 10/03/1992 Số báo danh 20
Điểm thi: Môn 1: 100    - Môn 2: 375    - Môn 3: 350
Tổng điểm: 825
 
:: Bùi Thị An
Ngày sinh: 25/10/1992 Số báo danh 26
Điểm thi: Môn 1: 625    - Môn 2: 375    - Môn 3: 325
Tổng điểm: 1325
 
:: Nguyễn Thái An
Ngày sinh: 20/08/1992 Số báo danh 30
Điểm thi: Môn 1: 750    - Môn 2: 475    - Môn 3: 325
Tổng điểm: 1550
 
:: Lê Thị An
Ngày sinh: 15/08/1992 Số báo danh 31
Điểm thi: Môn 1: 650    - Môn 2: 625    - Môn 3: 450
Tổng điểm: 1725
 
:: Lê Thị An
Ngày sinh: 04/12/1992 Số báo danh 34
Điểm thi: Môn 1: 700    - Môn 2: 400    - Môn 3: 350
Tổng điểm: 1450
 
:: Vũ Thị An
Ngày sinh: 12/10/1992 Số báo danh 35
Điểm thi: Môn 1: 750    - Môn 2: 300    - Môn 3: 350
Tổng điểm: 1400
 
:: Lê Thị An
Ngày sinh: 06/10/1992 Số báo danh 36
Điểm thi: Môn 1: 500    - Môn 2: 400    - Môn 3: 350
Tổng điểm: 1250
 
:: Lê Hoàng An
Ngày sinh: 30/07/1991 Số báo danh 37
Điểm thi: Môn 1: 300    - Môn 2: 600    - Môn 3: 275
Tổng điểm: 1175
 

« Trang trước    Trang tiếp »  

 

Tra cứu điểm tuyển sinh

Số báo danh

Họ tên (nhập không dấu)

 

Tin nổi bật

Điểm trúng tuyển vào hệ cao đẳng chính quy năm 2010 của trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà nội: 14.5 điểm đối với học sinh phổ thông KV3.

Xem chi tiết
Mẫu giấy báo nhập học hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy năm 2010
Xem chi tiết
Hiện nay nhà trường đã có kết quả điểm tuyển sinh hệ Cao đẳng năm 2010
Xem chi tiết
 

Đối tác

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội