Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông Trung cấp - Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP LỚP LIÊN THÔNG TRUNG CẤP - CAO ĐẲNG NĂM 2008
Thứ bảy, 07/02/2009

QUYẾT ĐỊNH

(V/v thành lập lớp Đào tạo liên thông trình độ trung câp lên trình độ cao đẳng

hệ chính qui -đợt 2 năm 2008)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNH KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

- Căn cứ quyết định số 17/2007/QĐ -BCN ngày 09/04/2007 của Bộ Công nghiệp ban hành qui chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội;

- Căn cứ quyết định số 05/2008/QĐ -BGDĐT ngày 5/2/2008 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui;

- Căn cứ quyết định số 06/2008/QĐ -BGDĐT ngày 13/2/2008 của Bộ giáo dục Đào tạo ban hành qui định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học;

- Căn cứ Quyết định số 33a/QĐ-CĐKT2 ngày 14/1/2009 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội về việc công nhận trúng tuyển trong kỳ thi tuyển sinh liên thông đợt 2 năm 2008;

- Theo đề nghị của Ông Giám đốc Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Thành lập 3 lớp đào tạo liên thông trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng đợt 2 năm 2008:

1-Lớp kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp - ký hiệu: LKX08.02

Sỹ số: 92 sinh viên (Có danh sách kèm theo)

Chỉ định lớp trưởng: Trần Thị Hà, sinh 12/8/1982 tại Lý Nhân- Hà Nam

2- Lớp Kế toán tổng hợp - ký hiệu: LKT 08.02

Sỹ số: 92 sinh viên (Có danh sách kèm theo)

Chỉ định lớp trưởng: Nguyễn Thị Chung, sinh ngày 1/5/1982 tại Phủ Lý- Hà Nam

3- Lớp Quản trị kinh doanh công nghiệp - ký hiệu: LQS 08.01

Sỹ số: 66 sinh viên (Có danh sách kèm theo)

Chỉ định lớp trưởng: Phạm Thị Mai Hư­ơng, sinh 14/12/1983 tại ThanhTrì - Hà Nội

- Hình thức học tập: ban ngày, tập trung liên tục tại Trường

-Thời gian đào tạo: 1,5 năm kể từ tháng 02/2009 theo kế hoạch đào tạo liên thông trung cấp - cao đẳng của Trường đã được BGD & ĐT duyệt.

- Địa điểm học tập: Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội

Số 106 đường Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội

Điều II. Giao Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng Cán bộ công chức trực tiếp tổ chức quản lý quá trình học tập - báo cáo kết quả với Nhà trường, các Phòng ban chức năng, Khoa và các sinh viên có tên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)


 

Các tin đã đưa

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TẠI CHỨC NĂM 2009 [ 07/02/2009 ]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NĂM 2009 [ 07/02/2009 ]
GIAO LƯU - ĐỐI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG VỚI HS-SV NĂM HỌC 2008 – 2009 [ 06/01/2009 ]
ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI [ 09/12/2008 ]
Giải bóng đá nam sinh viên trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội Năm học 2008 – 2009 [ 09/12/2008 ]
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và những phần thưởng cao quý [ 23/11/2008 ]
Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 và những phần thưởng cao quý [ 23/11/2008 ]
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [ 02/11/2008 ]
THÔNG BÁO NGHỈ HỌC [ 02/11/2008 ]
THÔNG BÁO Về việc mở lớp BD về QLNN chương trình chuyên viên chính [ 13/10/2008 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội