Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
Báo cáo tổng kết tuyển sinh năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008 (nguồn Vụ đại học)
Thứ sáu, 22/02/2008

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                               
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 984 /BGDĐT-ĐH&SĐH
V/v Phương hướng, nhiệm vụ
công tác tuyển sinh ĐH, CĐ                            Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2008
  hệ chính quy năm 2008

                                      Kính gửi: - Các đại học, học viện
                                                    - Các trường đại học, cao đẳng
                                                    - Các sở giáo dục và đào tạo

Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007, là năm thứ 6 thực hiện "Đề án cải tiến công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng theo giải pháp ba chung đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 1/2002; Là năm đầu tiên toàn ngành giáo dục triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về "Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục" và cuộc vận động Hai không: "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" do Bộ Giáo dục và đào tạo phát động. Kỳ thi đã diễn ra trong trật tự, an toàn, đúng Quy chế và nghiêm túc nhất từ trước đến nay.

Để xem chi tiết hãy download tài liệu đầy đủ tại đây:
 

Các tin đã đưa

Tập huấn máy tính tuyển sinh đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp năm 2008 [ 22/02/2008 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN BỔ SUNG ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2007 [ 09/10/2007 ]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 (bổ sung thêm danh sách đã hạ điểm) [ 18/09/2007 ]
Thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển hệ cao đẳng chính qui năm 2007 [ 18/09/2007 ]
THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành kinh tế chính trị [ 05/09/2007 ]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2008 [ 05/09/2007 ]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 [ 29/08/2007 ]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển TS hệ cao đẳng năm 2007 [ 07/08/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC [ 22/05/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tuyển sinh các lớp [ 22/05/2007 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội