Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN BỔ SUNG ĐÀO TẠO HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2007
Thứ ba, 09/10/2007

                       BỘ CÔNG THƯƠNG                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                     TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                      Độc lập -  Tự do -   Hạnh phúc

          KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.                 

               Số:_____/-TB-CĐKT1                                   Hà nội, ngày  07  tháng 10 năm 2007

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN BỔ SUNG ĐÀO TẠO

HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2007

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI:

- Trụ sở chính: Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội.

- Cơ sở 2: 143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông báo tuyển bổ sung chỉ tiêu đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy năm 2007 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển bổ sung: 500

2. Các ngành đào tạo:

1.       Kế toán Doanh nghiệp sản xuất.

2.       Kế toán tổng hợp.

3.       Lao động và tiền lương.

4.       Quản trị doanh nghiệp Công nghiệp

5.       Tin học Kế toán.

6.       Tin học Quản lý.

7.       Công nghệ thông tin.

3. Thời gian đào tạo 2 năm. Cấp bằng quốc gia Trung cấp Kinh tế (Sau khi Tốt nghiệp có liên thông lên hệ Cao đẳng).

4. Đối tượng xét tuyển:  

- Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

- Học sinh không đỗ vào Đại học, Cao đẳng năm 2007.

5. Hồ sơ xét tuyển:

- Một bộ hồ sơ xét tuyển (Phiếu đăng ký tuyển sinh trung cấp  chuyên nghiệp năm 2007).

- Học bạ THPT hoặc giấy báo điểm thi đại học, Cao đẳng.

6. Thời hạn nhận hồ sơ:

Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 08/10/2007. Nhà trường nhận hồ sơ xét tuyển và gửi báo gọi trực tiếp (Không gửi qua đường Bưu điện)

* Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, cơ sở chính (Tả Thanh Oai - Thanh Trì - Hà Nội)

* Điện thoại liên hệ: (04) 218 0985; (04)688 4342 hoặc Website: www.kinhtecongnghiephanoi.com

Nhà trường thông báo đến các Công ty, xí nghiệp, các đơn vị, các học sinh biết để nếu có nhu cầu, đến trường đăng ký xét tuyển.

 

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu                                                                                HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                                                   Th.S  Vũ Ngọc Báo

 

 

 

 

Các tin đã đưa

Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 (bổ sung thêm danh sách đã hạ điểm) [ 18/09/2007 ]
Thông báo hạ điểm chuẩn trúng tuyển hệ cao đẳng chính qui năm 2007 [ 18/09/2007 ]
THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành kinh tế chính trị [ 05/09/2007 ]
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2008 [ 05/09/2007 ]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 [ 29/08/2007 ]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển TS hệ cao đẳng năm 2007 [ 07/08/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC [ 22/05/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tuyển sinh các lớp [ 22/05/2007 ]
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007 [ 25/03/2007 ]
Mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2007 [ 25/03/2007 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội