Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các khoa và Môn học
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Thông tin cắm trại
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành kinh tế chính trị
Thứ tư, 05/09/2007

      BỘ CÔNG NGHIỆP                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    TRƯỜNG CAO ĐẲNG                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
Số.../TB-CĐKT2

                                                            Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2007


THÔNG BÁO

V\v tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành kinh tế chính trị

Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số: 192 CV/HV BC-TT về việc đào tạo Đại học tại chức ngành Kinh tế chính trị văn bằng 2.

Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội thông báo để đơn vị biết: Hiện nay Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội đang tổ chức bán và thu nhận hồ sơ tuyển sinh đào tạo 01 lớp Kinh tế chính trị tại chức văn bằng 2 như sau:

1. Đối tượng tuyển: Những người đã có một bằng đại học.

2. Ngành học: Kinh tế chính trị

3. Phương thức học: Lịch học tập sẽ được bố trí linh hoạt, mỗi tháng tập trung học một đợt, mỗi đợt học từ 5 đến 10 ngày.

4 Thời gian đào tạo: 02 năm

5. Quyền lợi của người học: Sau khi kết thúc khoá học và thi tốt nghiệp đạt các yêu cầu học viên được Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp:

+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị (theo hệ thống văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

+ Chứng chỉ: Cao cấp lý luận chính trị

6. Hình thức tuyển sinh: Thi viết 2 môn

+Triết học Mác - Lênin

+ Kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nhà trường có tổ chức ôn thi đầu vào cho các đối tượng có nhu cầu(có lịch cụ thể sau)

7. Hồ sơ tuyển sinh: Bán và nhận hồ sơ đến hết ngày 31/10/2007 tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội

- Lệ phí hồ sơ: 30 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi)

- Lệ phí đăng ký dự thi: 50 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi- nộp khi nộp hồ sơ)

8. Dự kiến thi tuyển: tháng 11/2007(ngày chính thức sẽ có thông báo sau)

Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. Tel (04) 6880056 Fax (04) 6880056

Nơi nhận : - Như trên.                                                 HIỆU TRƯỞNG
- lưu VT, ĐT

                                                                            Th.S Vũ Ngọc Báo

 

Các tin đã đưa

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2008 [ 05/09/2007 ]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 [ 29/08/2007 ]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển TS hệ cao đẳng năm 2007 [ 07/08/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC [ 22/05/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tuyển sinh các lớp [ 22/05/2007 ]
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007 [ 25/03/2007 ]
Mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2007 [ 25/03/2007 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2007 [ 22/03/2007 ]
Mời dự Hội nghị thi và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 [ 07/03/2007 ]
TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHOÁ II [ 27/02/2007 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp H� Nội