Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các khoa và Môn học
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Thông tin cắm trại
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2008
Thứ tư, 05/09/2007

          BỘ CÔNG THƯƠNG                                                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Số: /TB-CĐKT2
V/v đăng ký dự thi cao học QTKD                            Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2007

THÔNG BÁO
ĐĂNG KÝ DỰ THI CAO HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2008

Kính gửi:..............................................................

Được sự đồng ý của Bộ Công thương (Bộ Công nghiệp cũ) và Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng sau đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật trình độ cao.

Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội thông báo để các đơn vị, cá nhân có nhu cầu đăng ký dự thi và học Cao học khoá 2008-2010 như sau:

1-Ngành đào tạo: Cao học Quản trị kinh doanh

2-Thời gian đào tạo: khoá đào tạo gồm 03 học kỳ học trên lớp và 01 kỳ (kỳ thứ 4) làm luận văn tốt nghiệp, tổng thời lượng mỗi học kỳ là 04 tháng (kể cả thời gian thi)

3-Đối tượng tham gia tuyển sinh:

a-Tốt nghiệp Đại học chính qui trường công lập các ngành kinh tế và quản lý;

b-Tốt nghiệp Đại học chính qui trường công lập các ngành kỹ thuật công nghệ;

c-Tốt nghiệp Đại học chính qui trường ngoài công lập các ngành kinh tế và quản lý đạt loại giỏi;

d-Tốt nghiệp Đại học tại chức trường công lập các ngành kinh tế và quản lý đạt loại khá trở lên;

e- Tốt nghiệp Đại học tại chức các ngành kỹ thuật công nghệ trường công lập đạt loại khá trở lên

4-Điều kiện dự tuyển

4.1- Các đối tượng (a), (b) loại khá trở lên và đối tượng (c) được dự thi ngay. Các đối tượng khác phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn, kể từ ngày ký bằng.

4.2- Bổ sung/ chuyển đổi kiến thức:

+ Các đối tượng (b) và (e) phải học các môn chuyển đổi kiến thức

+ Các đối tượng (d) đạt loại khá phải học một số môn bổ sung kiến thức

Các chứng chỉ bổ sung và chuyển đổi kiến thức phải được hoàn thành trước khi tham gia kỳ thi tuyển sau đại học.

5- Phương thức thi tuyển

-Môn thi tuyển: 03 môn: Toán cao cấp, Kinh tế học và Ngoại ngữ (trình độ B)

-Thời gian tập trung học chuyển đổi và bổ sung kiến thức: dự kiến tháng 10/2007 cho các đối tượng (+) ở mục 4- Điều kiện dự tuyển.

-Thời gian tập trung ôn thi đầu vào: dự kiến tháng 11/2007

-Thời gian thi tuyển: Theo quy định của Bộ GD-ĐT và trường ĐHBK Hà Nội (dự kiến tổ chức vào tháng 05/2008)

6-Chế độ học tập khi trúng tuyển

-Học tại cơ sở 1 Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, số 106 đường Tả Thanh Oai -Thanh Trì - Hà Nội.

-Lịch học tập dự kiến: vào các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần.

7- Thủ tục đăng ký dự thi:

-Thời gian nhận đăng ký trích ngang (theo mẫu): từ 31/08/2007 đến 12/10/2007. Nếu sau thời gian trên chỉ nhận đăng ký của những học viên thuộc ngành kinh tế và quản lý theo đối tượng (a) và (c) của mục 3.

-Địa điểm nhận đăng ký: Trung tâm đào tạo - bồi dưỡng cán bộ công chức Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội.

Cơ sở chính: số số 106 đường Tả Thanh Oai -Thanh Trì - Hà Nội, điện thoại: (04) 68880056;

fax: (04) 6884211.

Các cơ quan, đơn vị, cá nhân có nhu cầu học tập xin vui lòng gửi đăng ký về Trường theo địa chỉ trên. Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm đào tạo - bồi dưỡng cán bộ công chức Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, điện thoại: (04) 6880056; 0912727087 ; 0913581966.

Nơi nhận:                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

-Như kính gửi;
-BGH (để báo cáo);
-Các Phòng, Khoa;
-Lưu VT, Trung tâm ĐT-BDCBCC.                                          
Th.S Vũ Ngọc Báo

 

Các tin đã đưa

THÔNG BÁO tuyển sinh lớp Đại học văn bằng 2 ngành kinh tế chính trị [ 05/09/2007 ]
Thông báo danh sách thí sinh trúng tuyển năm 2007 [ 29/08/2007 ]
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển TS hệ cao đẳng năm 2007 [ 07/08/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC [ 22/05/2007 ]
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tuyển sinh các lớp [ 22/05/2007 ]
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007 [ 25/03/2007 ]
Mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2007 [ 25/03/2007 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2007 [ 22/03/2007 ]
Mời dự Hội nghị thi và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 [ 07/03/2007 ]
TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHOÁ II [ 27/02/2007 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp H� Nội