Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các khoa và Môn học
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Thông tin cắm trại
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC
Thứ ba, 22/05/2007

Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ công chức là một trong những đơn vị trực thuộc của Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội. Được thành lập theo Quyết định số 250/QĐ -CĐKT1, ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội. Những hoạt động chủ yếu của trung tâm:
1. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Công nghiệp và xã hội. Bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
Mở các lớp đào tạo Cao cấp lý luận chính trị và cử nhân chính trị, bồi dưỡng về Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên, chuyên viên chính, bồi dưỡng và đào tạo lại về chuyên môn, nghiệp vụ: kinh tế, sư phạm ...bồi dưỡng theo chức danh: dự bị giám đốc, kế toán trưởng, thanh tra viên chuyên ngành...và bồi dưỡng cán bộ đoàn thể...
2. Liên kết:
Liên kết với các Viện, Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, các cơ sở Giáo dục, trong và ngoài ngành đào tạo các hê: cao học, đại học tại chức, đại học bằng 2, liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học.
3. Thực hiện các dịch vụ:
- Đào tạo, cấp chứng chỉ Kế toán viên, Kế toán máy, Tin học, ngoại ngữ...
- Hoạt động dịch vụ: khoa học, kỹ thuật; chuyển giao công nghệ...
- Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho ngành Công nghiệp và xã hội.
- Tổ chức xuất khẩu lao động và du học cho học sinh, sinh viên.
Hiện nay Trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng cán bộ công chức đang tổ chức tuyển sinh các lớp liên thông, liên kết như sau:
 
TT
Chương trình đào tạo
Số lớp
Chỉ tiêu
Trang
1
Đào tạo cử nhân Kinh tế chính trị văn bằng 2
01
80
02
2
Hoàn chỉnh kiến thức đại học(Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học)
01
80
03
3
Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng
02
160
04
4
Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm
 
 
05
5
Đào tạo kế toán tổng hợp(kế toán viên)
 
 
06
(nội dung chương trình đào tạo được gửi kèm theo thư mời, bao gồm tổng số 6 trang)
Các lớp được tổ chức thi và học tập: tại trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, xã Tả Thanh Oai, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
Địa chỉ liên hệ: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, số 106 đường chợ Tó, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội. Tel (04) 6880056 Fax (04) 6880056
 
Chương trình 1
TUYỂN SINH LỚP
ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ
 
Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh theo tinh thần công văn số: 192 CV/HV BC-TT về việc đào tạo Đại học tại chức ngành Kinh tế chính trị văn bằng 2.
Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo 01 lớp Kinh tế chính trị tại chức văn bằng 2
1. Đối tượng tuyển: Những người đã có một bằng đại học.
2. Ngành học: Kinh tế chính trị
3. Phương thức học: Lịch học tập sẽ được bố trí linh hoạt, mỗi tháng tập trung học một đợt, mỗi đợt học từ 5 đến 10 ngày.
4 Thời gian đào tạo: 02 năm 
5. Quyền lợi của người học: Sau khi kết thúc khoá học và thi tốt nghiệp đạt các yêu cầu học viên được Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp:
+ Bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kinh tế chính trị (theo hệ thống văn bằng của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
+ Chứng chỉ: Cao cấp lý luận chính trị
6. Hình thức tuyển sinh: Thi viết 2 môn
+Triết học Mác-Lênin
+ Kinh tế chính trị Mác -Lênin
Nhà trường có tổ chức ôn thi đầu vào cho các đối tượng có nhu cầu(có lịch cụ thể sau)
7. Hồ sơ tuyển sinh: Bán và nhận hồ sơ tại Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội
- Lệ phí hồ sơ: 30 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi)
- Lệ phí đăng ký dự thi: 50 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi- nộp khi nộp hồ sơ)
8. Dự kiến thi tuyển: tháng 8/2007(ngày chính thức sẽ có thông báo sau)
 
Chương trình 2
TUYỂN SINH LỚP HOÀN CHỈNH KIẾN THỨC ĐẠI HỌC
(LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG - ĐẠI HỌC)
 
Đây là lớp do trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội liên kết với Viện Đại học Mở Hà Nội tuyển sinh đào tạo 01 lớp Hoàn chỉnh kiến thức đại học chuyên ngành Kế toán – Hệ chính quy.
1. Đối tượng: Những người có bằng Cao đẳng chính quy, chuyên ngành Kế toán sau 01 năm được tham gia thi tuyển.
2. Phương thức học: học ngoài giờ (các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)
3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm (03 học kỳ)
4. Hình thức tuyển sinh: Thi viết 2 môn (có đề cương ôn tập)
                   + Môn cơ sở:                             Lý thuyết tài chính tiền tệ
                   + Môn chuyên ngành:                Kế toán đại cương(phần kế toán tài chính)
5. Học phí: Thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6. Quyền lợi của người học: Sau khi kết thúc khoá học và thi tốt nghiệp đạt yêu cầu học viên được Viện Đại học Mở Hà Nội cấp bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán- Hệ chính quy.
7. Hồ sơ tuyển sinh: mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ gồm hai (02) túi giống hệt nhau; mỗi túi có:
- Phiếu đăng ký học Đại học.
- Hồ sơ tuyển sinh có dán ảnh(có đóng dấu và xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác)
- Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng (có công chứng)
- Bản sao bảng điểm cả khoá học Cao đẳng (có công chứng)
- Phong bì ghi địa chỉ người nhận, có dán tem (03 cái)
- Ảnh 3 x4 (5 ảnh)
8. Phát hành và nhận hồ sơ:  đến 20/05/2007
- Tại: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, số 106 đường chợ Tó, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
- Lệ phí hồ sơ: 30 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi)
- Lệ phí đăng ký dự thi: 40 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi- nộp khi nộp hồ sơ)
9. Dự kiến thi tuyển: đầu tháng 6/2007(ngày chính thức sẽ có thông báo sau)
 
Chương trình 3
TUYỂN SINH CÁC LỚP
LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG
 
Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội theo tinh thần công văn số: 524 /ĐHCN-ĐT về việc đào tạo liên thông TCCN - Cao đẳng, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội tuyển sinh đào tạo 02 lớp Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp lên Cao đẳng năm 2007 ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán.
1. Đối tượng: Những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, ngành Quản trị kinh doanh và ngành Kế toán sau 01 năm được tham gia thi tuyển.
2. Phương thức học: học ngoài giờ (các ngày thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần)
3. Thời gian đào tạo: 1,5 năm (03 học kỳ)
4. Hình thức tuyển sinh: Thi viết 2 môn
TT
Ngành
Bằng tốt nghiệp
Môn thi
Môn cơ sở
Môn chuyên ngành
1
Kế toán
TC Kế toán
Lý thuyết hạch toán kế toán (Nguyên lý kế toán)
Kế toán tài chính (Kế toán tài chính trong DNSX)
2
Quản trị KD
TC Quản trị KD
Lý thuyết thống kê (Nguyên lý thống kê)
Quản trị doanh nghiệp (Tổ chức quản lý doanh nghiệp)
5. Học phí: Thu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
6. Quyền lợi của người học: Học sinh được học theo hình thức đào tạo chính quy, theo chương trình đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt, do các giảng viên có kinh nghiệm của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và trường CĐ KT công nghiệp Hà Nội phối hợp giảng dạy. Sau khi tốt nghiệp được trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp bằng cử nhân Cao đẳng chính quy của ngành đào tạo.
 
7. Hồ sơ đăng ký dự thi: mỗi thí sinh nộp một bộ hồ sơ gồm hai (02) túi giống hệt nhau; mỗi túi có:
- Hồ sơ đăng ký dự thi vào các trường Đại học, Cao đẳng theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp (có công chứng)
- Bản sao bảng điểm hoặc sổ học tập (có công chứng)
- Phong bì ghi địa chỉ người nhận, có dán tem (03 cái)
8. Nhận hồ sơ: đến 15/08/2007
- Tại: Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, số 106 đường chợ Tó, Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
- Lệ phí hồ sơ: 60 000đ/1 hồ sơ (bao gồm 2 túi)
9. Dự kiến thi tuyển: đầu tháng 9/2007(ngày chính thức sẽ có thông báo sau)
 
Chương trình 4
TUYỂN SINH CÁC LỚP
ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
 
         Được sự tạo điều kiện giúp đỡ của trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội phối hợp với trường Đại học Công nghiệp Hà Nội mở các lớp bồi dưỡng năm 2007
Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội thông báo chiêu sinh các lớp Nghiệp vụ sư phạm Bậc 1 và Bậc 2 theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các trường, các trung tâm đào tạo và cơ quan quản lý đào tạo.
2. Chương trình đào tạo:        
- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 1 bao gồm 04 chuyên đề, số tiết học là 150 tiết tương đương 10 đơn vị học trình.
- Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm bậc 2 bao gồm 06 chuyên đề, số tiết học 240 tiết tương đương 16 đơn vị học trình.
3. Hình thức học tập: học ngoài giờ hành chính
4. Quyền lợi của người học: Sau khi kết thúc khoá học, những học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ NVSP do Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội cấp.
5. Kinh phí đào tạo: Lớp NVSP bậc 1: 480.000đ/ 01học viên.
                                           Lớp NVSP bậc 2: 680.000đ/ 01 học viên.     
6. Thủ tục đăng ký: Nộp 02 ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, nơi sinh)
Học viên đăng ký học NVSP bậc 2 phải là những người đang học hoặc đã học xong NVSP bậc 1.
7. Địa điểm đăng ký và tổ chức học:
Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức
Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội.
 
Khai giảng Khoá I vào ngày: 26/ 05/ 2007
                                                          

 
Chương trình 5
TUYỂN SINH CÁC LỚP
ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TỔNG HỢP (KẾ TOÁN VIÊN)
Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội thông báo chiêu sinh lớp Đào tạo Kế toán tổng hợp (kế toán viên) theo chương trình kế toán hiện hành.
1. Đối tượng: Tất cả các đối tượng có nguyện vọng học nghề Kế toán.
2. Chương trình đào tạo: 120 tiết
3. Thời gian học: Các buổi tối, bắt đầutừ 17 giờ 30 đến 20 giờ 00 (các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
4. Địa điểm học: Tại trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội - Xã Tả Thanh Oai – huyện Thanh Trì – Hà Nội
5. Quyền lợi của người học : Được học tập và thực hành kế toán tổng hợp đủ 120 tiết
Sau khi kết thúc khoá học, những học viên đủ điều kiện được trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội cấp chứng chỉ: Đã hoàn thành chương trình Đào tạo Kế toán tổng hợp (Kế toán viên).
6. Kinh phí đào tạo: 320.000đ/ 1 học viên/ 1 khoá học.
7. Hồ sơ học:         - 02ảnh 3 x 4 (để cấp chứng chỉ)
8. Nơi đăng ký học : Trung tâm Đào tạo - Bồi dưỡng cán bộ công chức, Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội
Dự kiến khai giảng Khoá I vào ngày: 28/ 05/ 2007
 

Các tin đã đưa

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO – BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC Tuyển sinh các lớp [ 22/05/2007 ]
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007 [ 25/03/2007 ]
Mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2007 [ 25/03/2007 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2007 [ 22/03/2007 ]
Mời dự Hội nghị thi và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 [ 07/03/2007 ]
TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHOÁ II [ 27/02/2007 ]
Năm 2007: 20 trường đại học sẽ được toàn quyền tự chủ [ 11/02/2007 ]
Thư Chúc Tết Đinh Hợi 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân [ 11/02/2007 ]
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2006. [ 24/08/2006 ]
Huế: Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc [ 23/08/2006 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp H� Nội