Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các khoa và Môn học
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Đoàn TNCSHCM
  Giải thưởng các hoạt động T3
  Thông tin cắm trại
  Quy chế, luật
  Quy chế 29
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Lịch thi lại
Tin tức
 
Hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2007
Chủ nhật, 25/03/2007

Thông tin chi tiết có thể tải tại đây:

Căn cứ Quy chế thi chọn học sinh giỏi ban hành theo Quyết định số 52/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

 

         Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 7 của Quyết định số 04/2007/QĐ-BGDĐT  ngày 22 tháng 2 năm 2007 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 07/2005/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 05/2006/QĐ-BGDĐT ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định các đối tượng được tuyển thẳng và các đối tượng được ưu tiên xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) năm 2007; Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện như sau:

 

I. đối tượng Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

1. Đối tượng tuyển thẳng:

 

a) Đối tượng tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c, d, đ  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

b) Thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 trung học phổ thông (THPT) năm 2006 đã tốt nghiệp THPT năm 2007 được tuyển thẳng vào đại học,  cao đẳng theo quy định tại  khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển:

 

Đối tượng ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng được quy định tại các điểm a, b, c khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy.

 

II.  hồ sơ đăng ký tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

 

1.  Hồ sơ đăng ký tuyển thẳng:

 

Mỗi thí sinh đăng ký tuyển thẳng làm một bộ hồ sơ gửi về sở giáo dục và đào tạo trước ngày 18/6/2007. Trong túi hồ sơ bao gồm:

 

- Phiếu đăng ký tuyển thẳng (ghi theo mẫu tại phụ lục số 1);

 

- Bản sao giấy chứng nhận đạt giải quốc gia, Olympic quốc tế; giấy chứng nhận đạt giải quốc tế về thể dục thể thao (TDTT), năng khiếu nghệ thuật;

 

         - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2007;

 

- Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh;  hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

 

2.  Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển:

 

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng về sở giáo dục và đào tạo theo thời gian quy định của lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2007 đến hết ngày 10/4/2007 (hoặc trực tiếp  tại các trường có tổ  chức thi từ ngày 11/4 đến 17/4/2007). Hồ sơ gồm có:

 

 -  Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (ghi theo mẫu tại phụ lục số 2);

 

 -  Bản sao  giấy chứng nhận đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

 

3. Lệ phí tuyển thẳng:

 

Lệ phí tuyển thẳng được thực hiện theo Thông tư Liên tịch số 28/2003/TTLT/ BTC-BGD&ĐT ngày 04/4/2003 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân là 15.000đ /thí sinh/hồ sơ (trong đó nộp cho Sở Giáo dục và Đào tạo 10.000 đồng, nộp cho trường khi đến nhập học 5.000 đồng).

 

     III. Trách nhiệm của các Sở Giáo dục và Đào tạo, các đại học,      

 

            học viện, các trường đại học, cao đẳng

 

1. Trách nhiệm của các sở giáo dục và đào tạo:

 

 a) Hướng dẫn các trường trung học phổ thông có thí sinh đạt giải khai phiếu đăng ký tuyển thẳng (theo mẫu phụ lục số 1), phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo  mẫu phụ lục số 2).

 

b) Trước ngày 20/6/2007 gửi trực tiếp hồ sơ đăng ký tuyển thẳng kèm danh sách thí sinh  (theo  mẫu phụ lục số 3) về các trường nơi thí sinh đăng ký tuyển thẳng.

 

c) Thu phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển và lập danh sách (theo mẫu phục lục số 4) gửi về các trường nơi thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển theo lịch thời gian bàn giao hồ sơ tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo (các trường phía Bắc bàn giao hồ sơ ngày 4/5, phía Nam ngày 7/5/2007). 

 

2. Trách nhiệm của các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng:

 

a) Các đại học, học viện, các trường đại học và cao đẳng (gọi chung là các trường) xây dựng quy định cụ thể về tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển (về môn, loại giải, số lượng... ) của trường mình trên cơ sở quy chế tuyển sinh hiện hành và thông báo công khai cho thí sinh trước ngày 30 tháng 3 năm 2007 trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi chuyển phát nhanh, hoặc FAX về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) những thông tin trên.

 

b) Thông báo kết quả tuyển thẳng cho các sở GD&ĐT trước ngày 30/6/2007.

 

c) Tổ chức xét tuyển những thí sinh diện ưu tiên xét tuyển đã đăng ký dự thi và đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường hoặc cấp giấy chứng nhận kết quả thi (theo mẫu phụ lục số 5) cho những thí sinh có nguyện vọng đăng ký ưu tiên xét tuyển vào trường khác.

 

d) Báo cáo kết quả tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển về Bộ (Vụ Đại học và Sau đại học) và thông báo cho các sở giáo dục và đào tạo trước ngày 20/8/2007.

 

 Các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn của văn bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Vụ Đại học và Sau đại học - Bộ Giáo dục và Đào tạo, điện thoại (04) 8681386 hoặc (04) 8692392, fax (04) 8681550, E.mal: ndtrung@moet.gov.vn ./.

 

Các tin đã đưa

Mức thu lệ phí tuyển sinh năm 2007 [ 25/03/2007 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CÁC HỆ ĐÀO TẠO NĂM 2007 [ 22/03/2007 ]
Mời dự Hội nghị thi và tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2007 [ 07/03/2007 ]
TUYỂN SINH LỚP LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KHOÁ II [ 27/02/2007 ]
Năm 2007: 20 trường đại học sẽ được toàn quyền tự chủ [ 11/02/2007 ]
Thư Chúc Tết Đinh Hợi 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân [ 11/02/2007 ]
ĐIỂM CHUẨN KỲ THI TUYỂN SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP NĂM 2006. [ 24/08/2006 ]
Huế: Hội thi giáo viên dạy giỏi TCCN toàn quốc [ 23/08/2006 ]
TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2006 [ 11/08/2006 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2006 [ 17/07/2006 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội