Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)
Tin tức
 
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHÍNH QUY NĂM 2013
Thứ bảy, 09/03/2013

 

Các tin đã đưa

THÔNG BÁO LỊCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K.2009(KHÓA 2009-2012)VÀ HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY K.2010(KHÓA 2010-20 [ 20/02/2013 ]
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG K2009 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐỢTTHI THÁNG 07 NĂM 2012 [ 13/12/2012 ]
DANH SÁCH CÁN BỘ HỌC LỚP CHỨNG CHỈ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC [ 30/11/2012 ]
THỜI KHÓA BIỂU HỆ LIÊN THÔNG TC - CĐ ĐỢT 3 NĂM 2011 [ 15/11/2012 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC [ 07/10/2012 ]
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN LỚP HỌC HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP K.2012 [ 07/09/2012 ]
THÔNG BÁO HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP K2009 ĐẾN LÀM THỦ TỤC DỰ THI TỐT NGHIỆP [ 06/09/2012 ]
THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ HỌC - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNG QUY K2012 [ 03/09/2012 ]
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG II HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2012 [ 25/08/2012 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QD [ 14/08/2012 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội