Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi , Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Luat Giao duc Dai hoc 2012
  QUY CHẾ 25 ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Huong dan Thuc hien QC 25
  Quy chế 40 (TCCN)
  Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCNV
  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG SỞ
  Bo sung chế độ nội bộ từ năm 2012-2013
  Quy chế Hướng dẫn thi đua ban hành ngày 30-05-2013
Tin tức
 
THÔNG BÁO LỊCH CẤP BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K.2009(KHÓA 2009-2012)VÀ HỆ TRUNG CẤP CHÍNH QUY K.2010(KHÓA 2010-20
Thứ tư, 20/02/2013

BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


         Hà Nội, ngày     tháng      năm 2013

Số:  .……/ TB - CĐKT2                          

THÔNG BÁO

V/v: Lịch cấp bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy K.2009 – (Khóa 2009-2012)

và hệ trung cấp chính quy K.2010 (Khóa 2010-2012)

          Kính gửi:          

                             - Các Phòng, Khoa, TT

                             - Giáo viên chủ nhiệm các lớp hệ cao đẳng K.2009 và hệ trung cấp K.2010

                             - Học sinh, sinh viên các lớp hệ cao đẳng K.2009 và hệ trung cấp K.2010

             

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch cấp bằng tốt nghiệp hÖ cao ®¼ng K.2009 hÖ trung cÊp K.2010 như sau:

            1) Việc cấp phát bằng tốt nghiệp được thực hiện theo nguyên tắc cấp trực tiếp cho những học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp: hÖ cao ®¼ng K.2009 theo quyết định công nhận tốt nghiệp số 303 ngày 16/08/2012 và hệ trung cấp K.2010 theo quyết định công nhận tốt nghiệp số 405 ngày 08/11/2012 của Hiệu trưởng Trường CĐKT Công nghiệp Hà Nội; Cấp 1 lần (Không cấp lại lần thứ 2 theo Quy chế văn bằng, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo số 33/2007/QĐ –BGD&ĐT ngày 20/06/2007);

            2) Khi đến nhận bằng tốt nghiệp học sinh, sinh viên phải trực tiếp xuất trình giấy chứng minh nhân dân, thẻ HSSV; nhận bằng và ký nhận vào sổ cấp phát bằng do phòng Quản lý Đào tạo quản lý;

            3) Lịch cấp phát bằng tốt nghiệp thực hiện tất cả các ngày trong tuần (Từ Thứ 2 đến Chủ nhật), bắt đầu từ Thứ 5 ngày 21 tháng 02 năm 2013;

          4) Địa điểm nhận bằng tốt nghiệp tại phòng Quản lý Đào tạo: Cơ sở 2Số 106 đường Tả Thanh Oai - Thanh trì - Hà Nội;

          5) Thời gian:           * Buổi sáng:    Từ 8 giờ 00 đến 11 giờ 30

                                           * Buổi chiều:   Từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30.

Ghi Chú: Nhà trường tạm thời chưa cấp bằng tốt nghiệp đối với những học sinh, sinh viên chưa đạt chuẩn đầu ra, chưa trả nợ sách báo của thư viện.

                                                                                                

                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG              

 

 

 

                                                                 NGƯT.TS. Dương Đức Chính

 

Các tin đã đưa

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN HỆ CAO ĐẲNG K2009 CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP ĐỢTTHI THÁNG 07 NĂM 2012 [ 13/12/2012 ]
DANH SÁCH CÁN BỘ HỌC LỚP CHỨNG CHỈ GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC [ 30/11/2012 ]
THỜI KHÓA BIỂU HỆ LIÊN THÔNG TC - CĐ ĐỢT 3 NĂM 2011 [ 15/11/2012 ]
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC [ 07/10/2012 ]
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN LỚP HỌC HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP K.2012 [ 07/09/2012 ]
THÔNG BÁO HỌC SINH HỆ TRUNG CẤP K2009 ĐẾN LÀM THỦ TỤC DỰ THI TỐT NGHIỆP [ 06/09/2012 ]
THÔNG BÁO LỊCH SINH HOẠT CHÍNH TRỊ ĐẦU KHOÁ HỌC - HỆ CAO ĐẲNG CHÍNG QUY K2012 [ 03/09/2012 ]
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG II HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2012 [ 25/08/2012 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QD [ 14/08/2012 ]
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012 [ 14/08/2012 ]
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội