Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Lịch công tác
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu
  Lịch thi học kỳ, Thi lại, Thi Tốt Nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Luật giáo dục 2005
  QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Qui chế 25
  Quy chế 40 (TCCN)
Tin tức
 
THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHUYỂN LỚP HỌC HỆ CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP K.2012
Thứ sáu, 07/09/2012

         

         BỘ CÔNG THƯƠNG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI    

        Số: ........../ QĐ - CĐKT 2                         Hà nội, ngày        tháng 09 năm 2012

                                               

QUYẾT ĐỊNH

V/v Điều chuyển lớp CKT12.1, CTN12.1 hệ Cao đẳng chính quy K.2012

và lớp KT12.1, QS12.1 hệ Trung cấp K.2012 học tập tại cơ sở 1

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

 

          Căn cứ quyết định số 17/2007/QĐ - BCN  ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng kinh tế công nghiệp Hà nội;

          Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2012 - 2013 và tình hình thực tế về các điều kiện đảm bảo giảng dạy và học tập tại hai cơ sở của nhà trường;

          Căn cứ kết luận của Hiệu trưởng trong phiên họp giao ban ngày 07 tháng 09 năm 2012;

          Xét đề nghị của Ông trưởng phòng Quản lý Đào tạo:

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chuyển các lớp CKT12.1, CTN12.1 hệ Cao đẳng chính quy K.2012 và các lớp KT12.1, QS12.1 hệ Trung cấp K.2012 học tập tại cơ sở 1 (Số 143 - Đường Nguyễn Ngọc Vũ – Phường Trung Hoà - Quận Cầu Giấy – TP. Hà Nội)

                                    

Cụ thể như sau:

STT

Lớp

Ca học – Giảng đường (Cơ sở II - Cũ)

Ca học – Giảng đường (Cơ sở I – Mới)

Ghi chú

1

CTN12.1

Sáng – A3.1

Chiều – P.602

 

2

CKT12.1

Chiều – B2.3

Sáng - P.602

 

3

KT12.1

Sáng – H602

Chiều – P.10.1

Tầng 10–Cơ sở

4

QS12.1

Sáng – H604

Sáng – P.10.1

Tầng 10- Cở sở

 

 

Điều 2. Thời điểm thực hiện từ Thứ 2 ngày 10 tháng 09 năm 2012 (Tuần 6)

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng, phó các Phòng, Khoa; Giám đốc Trung tâm; Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên giảng dạy và các lớp có trong danh sách thuộc điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

                                                                                            HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu:

- Các Phòng, Khoa, TT;

- GVCN, GV giảng dạy các lớp;

- Lưu Đào tạo, Lưu VT.

                                                                                  NGƯT.TS. Dương Đức Chính

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 
 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội