Home Forum FAQs Contact Us
  Giới thiệu
  Giới thiệu
  Những danh hiệu của trường
  Lịch sử hình thành, phát triển
  Nhiệm vụ chính trị
  Chức năng, nhiệm vụ
  Sơ đồ tổ chức
  Các phòng, khoa chuyên môn
  Liên kết đào tạo
  Overview
  Lịch công tác
  Lịch công tác cuối năm học, và nội dung công tác đầu năm học
  Lịch công tác tuần
  Thời khoá biểu chính quy
  Thời khóa biểu liên thông
  Lịch thi, Lịch thi lại
  Lịch thi, Thi lại Tốt nghiệp
  Đào tạo
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Bồi dưỡng CB và CC
  Liên thông TC, CĐ, ĐH
  Lịch thi lại
  Hệ Trung cấp
  Hệ Cao đẳng
  Tuyển sinh
  Chính quy
  Tại chức
  Cao học
  Liên thông
  Đoàn TNCSHCM
  Tin tức - Thông báo
  Các họat động nổi bật của đoàn
  Quyết định BCH các chi đoàn
  Chào mừng ngày thành lập Đoàn
  Hệ thống văn bản
  Thư viện ảnh hoạt động
  Quy chế, luật
  Luat Giao duc Dai hoc 2012
  QUY CHẾ 25 ĐÀO TẠO ĐH,CĐ
  Bổ sung qui chế thi tốt nghiệp
  Huong dan Thuc hien QC 25
  Quy chế 40 (TCCN)
  Chỉ thị Tăng cường công tác quản lý thời giờ làm việc của CBCNV
  QUY ĐỊNH THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG SỞ
  Bổ sung chế độ nội bộ từ năm 2012-2013
  Quy chế Hướng dẫn thi đua ban hành ngày 30-05-2013
  Đánh giá KQ rèn luyện
  Quy chế 29
  Qui chế 25
  Luật giáo dục 2005
Tuyển sinh: Chính quy
 

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI NĂM 2015: XEM CHI TIẾT

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015

- Ghi chú:  Sinh viên được lựa chọn ngành học, cơ sở học theo nguyện vọng của sinh viên, nhà trường có 500 chỗ ở ký túc xá.

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH QUY NĂM 2015

 

 

Ghi chú:  Sinh viên được lựa chọn ngành học, cơ sở học theo nguyện vọng của sinh viên, nhà trường có 500 chỗ ở ký túc xá.

 

© Bản quyền thuộc về Trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội